Fakulta

Rady pre študijný program

RADY PRE ŠTUDIJNÝ PROGRAM

Zápisnice zo zasadnutí (prístup po prihlásení)

Študijný program
(celý názov)

Stupeň
štúdia
(skratka)

Menoslov členov RŠP

anglický jazyk a kultúra v odbornej komunikácii

Bc., Mgr.
 • doc. PhDr. Katarína Welnitzová, PhD.
 • PhDr. Gabriela Siantová, PhD.
 • PhDr. Božena Petrášová, PhD.
 • zástupkyňa študentov: Bc. Dária Pokusová
 • zástupca absolventov: Mgr. Martin Kedro
 • zástupkyňa praxe: Mgr. Jana Tomková (prekladateľské služby Your Choice - jazykové služby)

nemecký jazyk a kultúra v odbornej komunikácii

Bc., Mgr.
 • prof. Peter Ďurčo, CSc.
 • PhDr. Ján Demčišák, PhD.
 • doc. Mgr. Simona Fraštíková, PhD.
 • zástupkyňa študentov: Mgr. Iveta Káčerová
 • zástupkyňa absolventov: Mgr. Miroslava Najšlová, PhD.
 • zástupca praxe: Dr. Dr. Fin Martensen (konateľ - Customer Service World, k.s. Bratislava)

ruský jazyk a kultúra v odbornej komunikácii

Bc., Mgr.
 • prof. PhDr. Josef Dohnal, CSc.
 • doc. PhDr. Andrea Grominová, PhD.
 • prof. Oleh Vladimirovič Tyshchenko, DrSc.
 • zástupcovia študentov: Bc. Samuel Žeňuch, Mgr. Tamara Mujkošová  
 • zástupkyňa absolventov: Mgr. Linda Hospodárová (OMS Lighting, a.s.)
 • zástupca praxe: doc. Dmitry Vashchenko, PhD. (Veľvyslanectvo Ruskej federácie v Slovenskej republike)

filozofia a aplikovaná filozofia

Bc., Mgr.
 • prof. RNDr. Peter Sýkora, PhD.
 • doc. Mgr. Jana Tomašovičová, PhD.
 • prof. PhDr. Matúš Porubjak, PhD.
 • zástupca študentov: Mgr. Sára Špirková, Mgr. Tomáš Gašpar
 • zástupca absolventov: Mgr. Peter Bujňák, PhD. (Senior Technical Education Specialist at ESET)
 • zástupca zamestnávateľov: Peter Nittnaus (vedúci odboru televíznehospravodajstva a aktuálnej publicistiky RTVS)
etnológia a mimoeurópske štúdiá Bc., Mgr.
 • prof. PhDr. Leoš Šatava, CSC.
 • prof. Mgr. Katarína Slobodová Nováková, PhD.
 • doc. PhDr. Martin Priečko, PhD.
 • zástupkyňa študentov: Mgr. Veronika Majdáková
 • zástupkyňa absolventov: Mgr. Alexandra Wysočanská           
 • zástupca zamestnávateľov: Mgr. Radovan Sýkora (riaditeľ SNM - múzeá v Martine)

história a aplikovaná história v kyberpriestore

Bc., Mgr.
 • prof. PhDr. Pavol Tišliar, PhD.
 • doc. RNDr. Branislav Šprocha, PhD.
 • Mgr. Ján Golian, PhD.
 • zástupcovia študentov: Mgr. Adam Bartalský, Ing. Marcel Demčák
 • zástupca absolventov: ---
 • zástupkyňa zamestnávateľov: Mgr. Miriam Pocisková, PhD. (odbor archívov a registratúr MVSR)
psychológia Bc., Mgr.
 • doc. PhDr. Slávka Démuthová, PhD.
 • prof. Dr. Ognen Spasovski, PhD.
 • Mgr.et Bc. Zuzana Rojkova, PhD.
 • zástupkyne študentov: Bc. Alexandra Majorová, Mgr. Claudia Misofová
 • zástupkyňa absolventov: Mgr. Eliška Mordelová (školská psychologička)
 • zástupca zamestnávateľov: Mgr. Michal Zahradník (vedúci pracoviska a garant zdravotnej starostlivosti v oblasti klinickej psychológie a psychoterapie, Psychiatrické oddelenie Fakultnej nemocnice v Trnave)
anglický jazyk a literatúra Bc., Mgr.
 • doc. Mgr. Mariana Sirotová, PhD.
 • doc. PaedDr. Juraj Miština, PhD.
 • doc. Mgr. Gabriela Chmelíková, PhD.
 • zástupkyňa študentov: Bc. Paulína Škablová
 • zástupca absolventov: Mgr. Ján Horecký (Súkromná stredná odborná škola Bratislava)
 • zástupkyňa zamestnávateľov: Mgr. Edita Kschillová (Základná škola s materskou školou Trstín)

učiteľstvo histórie
(v kombinácii)

Bc., Mgr.
 • doc. Mgr. Mariana Sirotová, PhD.
 • prof. RNDr. Peter Chrastina, PhD.
 • Mgr. Peter Vanek, PhD.
 • zástupca študentov: Bc. Lukáš Matula
 • zástupca absolventov: Mgr. Kristián Valachovič
 • zástupca zamestnávateľov: PhDr. Vladimír Palkovič, PhD. (Základná škola s materskou školou, Nám. Slov. uč tovarišstva, Trnava)

učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry
(v kombinácii)

Bc., Mgr.
 • doc. Mgr. Mariana Sirotová, PhD.
 • prof. Dr. Dr. rer. nat Georg Schuppener
 • prof. Dr. Alja Lipavic Oštir
 • zástupca študentov: Adrián Haršányi
 • zástupkyňa absolventov: PaedDr. Katarína Černá (Gymnázium Janka Matušku Galanta, pedagogička)
 • zástupca zamestnávateľov: PaedDr. Peter Černý, PhD. (Gymnázium Janka Matušku Galanta, riaditeľ)

učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry
(v kombinácii)

Bc., Mgr.
 • doc. Mgr. Mariana Sirotová, PhD.
 • doc. Mgr. Katarína Žeňuchová, PhD.
 • Mgr. Zdenka Kumorová, PhD.
 • zástupkyňa študentov: Bc. Romana Fondrková
 • zástupkyňa absolventov: PaedDr. Katarína Šimová (ZŠ Nové Mesto nad Váhom, učiteľka)
 • zástupkyňa zamestnávateľov: Mgr. Petra Palkovičová (Základná škola s materskou školou, Nám. Slov. uč. Tovarišstva)

učiteľstvo ruského jazyka a literatúry
(v kombinácii)

Bc., Mgr.
 • doc. Mgr. Mariana Sirotová, PhD.
 • doc. PhDr. Lukáš Gajarský, PhD.
 • Mgr. Olga Iermachkova, PhD.
 • zástupkyňa študentov: Bc. Henrieta Kolníková
 • zástupkyňa absolventov: Mgr. Lenka Terpáková (Gymnázium Alberta Einsteina, Bratislava pedagogička )
 • zástupca zamestnávateľov: Ing. Jozef Bača, M.Phil., PhD. (Slovensko-ruská základná škola)

učiteľstvo výchovy k občianstvu
(v kombinácii)

Bc., Mgr.
 • doc. Mgr. Mariana Sirotová, PhD.
 • doc. Mgr. Peter Fraňo, PhD.
 • PhDr. Jozef Lenč, PhD.
 • zástupcovia študentov: Bc. Ľubomír Haršány, Bc. Kristína Hradňanská
 • zástupca absolventov: Mgr. Kristián Valachovič
 • zástupkyňa zamestnávateľov: Mgr. Marta Vozárová (Gymnázium Angely Merici, Trnava)

nemecký jazyk a kultúra v odbornej komunikácii

PhD.
 • prof. Peter Ďurčo, CSc.
 • PhDr. Ján Demčišák, PhD.
 • doc. Mgr. Simona Fraštíková, PhD.
 • zástupkyňa študentov: Mgr. Iveta Káčerová
 • zástupkyňa absolventov: Mgr. Miroslava Najšlová, PhD.
 • zástupca zamestnávateľov: Dr. Dr. Fin Martensen (konateľ - Customer Service World, k.s. Bratislava)

ruský jazyk a kultúra v odbornej komunikácii

PhD.
 • prof. PhDr. Josef Dohnal, CSc.
 • doc. PhDr. Andrea Grominová, PhD.
 • prof. Oleh Vladimirovič Tyshchenko, DrSc.
 • zástupcovia študentov: Bc. Samuel Žeňuch, Mgr. Tamara Mujkošová
 • zástupkyňa absolventov: Mgr. Linda Hospodárová (OMS Lighting, a. s.)
 • zástupca zamestnávateľov: doc. Dmitry Vashchenko, PhD. (Veľvyslanectvo Ruskej federácie v Slovenskej republike)

systematická filozofia

PhD.
 • prof. RNDr. Peter Sýkora, PhD.
 • doc. Mgr. Jana Tomašovičová, PhD.
 • prof. PhDr. Matúš Porubjak, PhD.
 • zástupcovia študentov: Mgr. Sára Špirková, Mgr. Tomáš Gašpar
 • zástupca absolventov: Mgr. Peter Bujňák, PhD. (Senior Technical Education Specialist at ESET)
 • zástupca zamestnávateľov: Peter Nittnaus (Vedúci odboru televízneho spravodajstva a aktuálnej publicistiky RTVS)

etnológia a mimoeurópske štúdiá

PhD.

 • prof. PhDr. Leoš Šatava, CSC.
 • prof. Mgr. Katarína Slobodová Nováková, PhD.
 • doc. PhDr. Martin Priečko, PhD.
 • zástupkyňa študentov: Mgr. Veronika Majdáková
 • zástupkyňa absolventov: Mgr. Alexandra Wysočanská
 • zástupca zamestnávateľov: Mgr. Radovan Sýkora (riaditeľ SNM - múzeá v Martine)

pomocné vedy historické

PhD.
 • prof. PhDr. Pavol Tišliar, PhD.
 • doc. RNDr. Branislav Šprocha, PhD.
 • Mgr. Ján Golian, PhD.
 • zástupcovia študentov: Mgr. Adam Bartalský, Ing. Marcel Demčák
 • zástupca absolventov: ---
 • zástupkyňa zamestnávateľov: Mgr. Miriam Pocisková, PhD. (odbor archívov a registratúr MVSR)

všeobecná a experimentálna psychológia

PhD.
 • doc. PhDr. Slávka Démuthová, PhD.
 • prof. Dr. Ognen Spasovski, PhD.
 • Mgr.et Bc. Zuzana Rojkova, PhD.
 • zástupkyne študentov: Bc. Alexandra Majorová, Mgr. Claudia Misofová
 • zástupkyňa absolventov: Mgr. Eliška Mordelová (školská psychologička)
 • zástupca zamestnávateľov: Mgr. Michal Zahradník (vedúci pracoviska a garant zdravotnej starostlivosti v oblasti klinickej psychológie a psychoterapie, Psychiatrické oddelenie Fakultnej nemocnice v Trnave)

  Aktualizácia ku dňu: 1.2.2024