Fakulta

Odborové komisie pre doktorandské štúdium

ODBOROVÉ KOMISIE PRE DOKTORANDSKÉ ŠTÚDIUM

Zápisnice zo zasadnutí (prístup po prihlásení)

Odbor Predseda komisie Členovia komisie

Historické vedy
(etnológia a mimoeurópske štúdiá)

prof. PhDr. Leoš Šatava, CSc.
 • prof. PhDr. Ladislav Lenovský, PhD.
 • prof. Mgr. Katarína Slobodová Nováková, PhD.
 • doc. PhDr. Marwan Al-Absi, CSc.
 • doc. PhDr. Martin Priečko, PhD.
 • doc. PhDr. Martina Bocánová, PhD.
 • doc. Mgr. Dušan Deák, PhD.
 • doc. PhDr. Ivan Murín, PhD.
Filozofia

prof. RNDr. Peter Sýkora, PhD.

 • doc. PhDr. Matúš Porubjak, PhD.
 • Mgr. Bogumiła Suwara, PhD.
 • doc. Mgr. Jana Tomašovičová, PhD.
 • doc. Mgr. Tomáš Čana, PhD.

Filológia 
(ruský jazyk a kultúra v odbornej komunikácii)

prof. PhDr. Josef Dohnal, CSc.
 • doc. PhDr. Andrea Grominová, PhD.
 • doc. PhDr. Lukáš Gajarský, PhD.
 • prof. Oleh V. Tyshchenko, DrSc.
 • Mgr. Olga Iermachkova, PhD.

Filológia 
(nemecký jazyk a kultúra v odbornej komunikácii)

prof. Peter Ďurčo, CSc.
 • prof. Dr. Dr. rer. nat. Georg Schuppener
 • iz. prof. Dr. Alja Lipavic Oštir
 • doc.  PaedDr.  Monika Hornáček Banášová, PhD.
 • doc. Mgr. Simona Fraštíková, PhD.
 • doc. PhDr. Radoslav Štefančík, MPol. PhD. (FAJ EU Bratislava)
Psychológia

prof.  PhDr.  Marek  Blatný, DrSc.

 • doc. Mgr. Radovan Šikl, PhD.
 • doc. PhDr. Slávka Démuthová, PhD.
 • doc. PhDr. Iva Burešová, PhD.
 • Mgr. et Bc. Zuzana Rojková, PhD.
 • prof. Dr. Ognen Spasovski, PhD.