Aktuality

Aktuálne informácie pre študentov

Kontrola zimného semestra

Dňom 15.2.2013 skončilo skúšobné obdobie zimného semestra v akad. roku 2012/2013. Povinnosťou vyučujúceho je, aby do AISu zapísal všetky hodnotenia z absolvovaných predmetov, ktoré študenti ukončili predpísaným spôsobom.

Oznamujeme všetkým študentom denného štúdia na FF UCM, že rozvrhy na letný semester AR 2012/13 sú k dispozícii v AISe. V prípade problémov so zobrazením rozvrhu kontaktujte prosím Mgr. Noru Dostálovú na nora.dostalovajohn(zav.)doeucm.sk alebo na tel. čísle 033/5565 198.

Deň otvorených dverí Filozofickej fakulty UCM
Filozofická fakulta Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave otvorila svoje brány potenciálnym záujemcom o štúdium počas Dňa otvorených dverí. Podujatie sa uskutočnilo 7. februára 2013, pod záštitou dekana fakulty prof. PaedDr. Jána Daneka, CSc..

Súťaž Študentskej vedeckej odbornej činnosti (ŠVOČ)
Dekan filozofickej fakulty UCM v Trnave a prodekan pre vzdelávanie vyhlasuje v akademickom roku 2012/13 1. ročník súťaže Študentskej vedeckej odbornej činnosti (ŠVOČ). 
Informácie o súťaži ŠVOČ
Pokyny k vypracovaniu práce v rámci ŠVK

Pozvánka na III. Študentský ples UCM

Kreatívny ateliér umeleckej interpretácie a eventov v spolupráci s IFFI Vás pozýva v poradí už na III. Študentský ples UCM – „LA NOCHE CUBANA“. Tanec v rytme salsy, kubánske cigary, Mojito a lahodné jedlo, to všetko nasiaknuté atmosférou Kuby. Príd zažiť túto neopakovateľnú atmosféru 8. marca 2013 (piatok) v Mestskej športovej hale Slávia!

Prihlasovanie sa na témy záverečných prác

Študenti druhých ročníkov bakalárskeho a prvých ročníkov magisterského štúdia sa od 1.2.2013 od 12,00 hod. do 28.2.2013 môžu prihlasovať na témy záverečných prác na ak. rok 2013/14 cez systém AIS.

Návod na prihlasovanie nájdete tu:
http://www.ucm.sk/docs/helpdesk/studenti/manualy/zaverecnapraca.html

Prihláste sa na výstavu fotografií - FotoFrejm 4

Výstava FotoFrejm bude aj v tomto roku. Prihlasovať sa môžete už od tejto chvíle a naozaj pre to netreba veľa. Stačí nám do 15. februára zaslať výber zo svojej fotografickej tvorby a stručné informácie o sebe. Z prihlásených vyberieme 10 fotografov, z ktorých každý dostane priestor na vystavenie svojich 6 fotografií. 

Prieskum ohľadom kariéry a vzdelávania (aktualizované)
Milí študenti, vítame Vás pri našom každoročnom prieskume s názvom trendence Graduate Barometer 2013 – Európa. Prieskum je uskutočňovaný online a zodpovedanie jeho otázok je veľmi jednoduché a rýchle. Pokiaľ sa chcete zúčastniť, kliknite prosím na: http://www.trendence-gradbarometer.eu. S cieľom získať čo najreprezentatívnejšie výsledky týkajúce sa Vašich názorov, prosíme, aby ste sa zapojili do tohoto prieskumu v termíne do 15. 2. 2013.

Dekan Filozofickej fakulty UCM v Trnave Vás pozýva na 1. ples Filozofickej fakulty UCM, ktorý sa bude konať dňa 8. 2. 2013.