Veda a výskum

Vedecké a odborné konferencie

28. 04. - 29. 04. 2016


Súčasné výzvy vo vyučovaní jazykov: Ako ďalej?
Pozývame kolegov na 2. medzinárodnú vedecko-odbornú konferenciu Súčasné výzvy vo vyučovaní jazykov: Ako ďalej? Spoluorganizátorom konferencie je aj Katedra anglistiky a amerikanistiky FF UCM v Trnave. Čítať ďalej... 


3. 12. 2015


Medzinárodná vedecká konferencia EDUCOM 2015
Katedra pedagogiky FF UCM v spolupráci s Katedrou pedagogiky UMB v Banskej Bystrici a Masarykovým ústavom vyšších študií ČVUT v Prahe Vás srdečne pozývajú na medzinárodnú vedeckú konferenciu EDUCOM 2015, ktorá sa uskutoční dňa 3. decembra 2015.

Pozvánka 
Návratka
Pokyny pre prispievateľov do konferenčného zborníka 
Pokyny pre prispievateľov do vedeckého zborníka

26. 11. 2015

Konferencia Mesto
Katedra etnológie a mimoeurópskych štúdií FF UCM v Trnave, Národopisná spoločnosť Slovenska pri SAV v Bratislave a Inštitút sociálnych a kultúrnych štúdií FF UMB Vás pozývajú na medzinárodnú vedeckú interdisciplinárnu konferenciu s názvom Mesto- Etnologický, historický, antropologický výskum urbánneho prostredia. Čítať ďalej...

24. 11. 2015

Konferencia Ľudová medicína a jej historické špecifiká
Katedra historických vied a stredoeurópskych štúdií FF UCM pozýva na medzinárodnú interdisciplinárnu vedeckú konferenciu s názvom Ľudová medicína a jej historické špecifiká, ktorá sa uskutoční dňa 24. novembra 2015. Bližšie informácie nájdete tu.

21. 10. - 22. 10. 2015

Filozofická fakulta Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave organizuje v dňoch 21. – 22. októbra 2015 pod záštitou dekanky Filozofickej fakulty UCM v Trnave doc. Mgr. Kataríny Slobodovej Novákovej, PhD. vedeckú konferenciu Zmeny v pozemkovom vlastníctve v 20. storočí.

PROGRAM KONFERENCIE