Správy a udalosti

Súčasné výzvy vo vyučovaní jazykov: Ako ďalej?

28.4.2016 - 29.4.2016   Súčasné výzvy vo vyučovaní jazykov: Ako ďalej?

Pozývame kolegov na 2. medzinárodnú vedecko-odbornú konferenciu Súčasné výzvy vo vyučovaní jazykov: Ako ďalej? Spoluorganizátorom konferencie je aj Katedra anglistiky a amerikanistiky FF UCM v Trnave.

Konferencia je určená jednak pre vedeckých a výskumných pracovníkov, expertov, akademikov, a jednak pre riaditeľov a učiteľov materských, základných a stredných škôl, jazykových škôl a centier, školských manažérov, autorov a vydavateľov učebníc, ako aj iných odborníkov zapojených do jazykového vzdelávania. Jej cieľom je vytvoriť platformu pre výmenu názorov, skúseností, príkladov dobrej praxe, ale aj kritických poznámok na tému súčasného vývoja v oblasti jazykového a cudzojazyčného vzdelávania na Slovensku, v Českej republike a iných krajinách. Počas konferencie sa účastníci oboznámia s novinkami z oblasti učebníc a učebných materiálov pre výučbu materinského jazyka a cudzojazyčné vzdelávanie. 

Špeciálna ponuka študentov KAA FF UCM v Trnave (denných aj externých), účasť na konferencii je ZDARMA. V prípade záujmu je nutné riadne sa zaregistrovať (cez on-line formulár) a do poznámky napísať, že záujemca je študent na KAA FF UCM v Trnave. To znamená, že študent si hradí náklady spojené s ubytovaním a stravou.

http://www.jolace.com/conferences/conferences-2016/sucasne-vyzvy-2016/registracia/

Zdroj: KAA