Správy a udalosti

Konferencia Mesto

26.11.2015   Konferencia Mesto

Katedra etnológie a mimoeurópskych štúdií FF UCM v Trnave, Národopisná spoločnosť Slovenska pri SAV v Bratislave a Inštitút sociálnych a kultúrnych štúdií FF UMB Vás pozývajú na medzinárodnú vedeckú interdisciplinárnu konferenciu s názvom Mesto- Etnologický, historický, antropologický výskum urbánneho prostredia.

Príspevky budú publikované vo vedeckom periodiku Etnologické rozpravy alebo Ethnologia Actualis http://www.degruyter.com/view/j/eas

Najlepšie príspevky budú po úspešnom recenznom konaní publikované vo vedeckej monografii. 

Súčasťou podujatia bude i spoločenský večer, výstava fotografií z výskumov mesta a zaujímavý program. 


Tešíme sa na vašu účasť a stretnutie v Trnave! 

Link na stránku katedry : http://ketno.ff.ucm.sk/sk/aktuality/