Štúdium

Rozvrh hodín

Rozvrh hodín - letný semester akademického roka 2022/2023 

Denné štúdium

Rozvrh pre denné štúdium LS AR 2022/23 nájdete na tomto odkaze.

Externé štúdium a iné formy štúdia

Výučba v externej forme štúdia sa realizuje kombinovane formou prezenčných a online stretnutí v prostredí MS Teams.

Bakalárske štúdium

1. ročník Anglický jazyk a kultúra v odbornej komunikácii
1. ročník Filozofia a aplikovaná filozofia - zmena v rozvrhu (01.02.2023)
1. ročník Nemecký jazyk a kultúra v odbornej komunikácii
1. ročník Psychológia
1. ročník Ruský jazyk a kultúra v odbornej komunikácií
1. ročník Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a nemeckého jazyk a literatúry - zmena v rozvrhu (01.02.2023)
1. ročník Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a výchovy k občianstvu - zmena v rozvrhu (01.02.2023)
1. ročník Učiteľstvo histórie a nemeckého jazyka a literatúry
1. ročník Učiteľstvo histórie a ruského jazyka a literatúry
1. ročník Učiteľstvo histórie a slovenského jazyka a literatúry
1. ročník Učiteľstvo histórie a výchovy k občianstvu - zmena v rozvrhu (01.02.2023)
1. ročník Učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry a anglického jazyka a literatúry - zmena v rozvrhu (01.02.2023)
1. ročník Učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry a ruského jazyka a literatúry
1. ročník Učiteľstvo výchovy k občianstvu a nemeckého jazyka a literatúry - zmena v rozvrhu (01.02.2023)
1. ročník Učiteľstvo výchovy k občianstvu a slovenského jazyka a literatúry - zmena v rozvrhu (01.02.2023)

2. ročník Anglický jazyk a kultúra v odbornej komunikácii
2. ročník Etnológia a mimoeurópske štúdia  - zmena v rozvrhu (31.01.2023)
2. ročník Nemecký jazyk a kultúra v odbornej komunikácii
2. ročník Psychológia
2. ročník Ruský jazyk a kultúra v odbornej komunikácií - zmena v rozvrhu (31.01.2023)
2. ročník Učiteľstvo histórie a nemeckého jazyka a literatúry 
2. ročník Učiteľstvo histórie a slovenského jazyka a literatúry .
2. ročník Učiteľstvo histórie a výchovy k občianstvu
2. ročník Učiteľstvo slovenského jazyk a literatúry a anglického jazyka a literatúry
2. ročník Učiteľstvo výchovy k občianstvu a slovenského jazyka a literatúry .

3. ročník Anglický jazyk a kultúra v odbornej komunikácii
3. ročník Nemecký jazyk a kultúra v odbornej komunikácii
3. ročník Psychológia

4. ročník Anglický jazyk a kultúra v odbornej komunikácii
4. ročník Psychológia

Magisterské štúdium

1. ročník Nemecký jazyk a kultúra v odbornej komunikácii
1. ročník Psychológia

2. ročník Anglický jazyk a kultúra v odbornej komunikácii
2. ročník Psychológia
2. ročník Učiteľstvo histórie a slovenského jazyka a literatúry - zmena v rozvrhu (13.02.2023)
2. ročník Učiteľstvo výchovy k občianstvu a slovenského jazyka a literatúry - zmena v rozvrhu (13.02.2023)

3. ročník Psychológia

Rozširujúce štúdium

1. ročník Anglický jazyk a literatúra
1. ročník Nemecký jazyk a literatúra 1. ročník História
1. ročník Slovenský jazyk a literatúra
1. ročník Výchova k občianstvu - zmena v rozvrhu (01.02.2023)

2. ročnik Francúzsky jazyk a literatúra
2. ročník História
2. ročník Ruský jazyk a literatúra 
2. ročník Slovenský jazyk a literatúra
2. ročník Výchova k občianstvu 

Doplňujúce pedagogické štúdium

1. ročník Základný modul

2. ročník modul Učiteľ
2. ročník modul Pedagogický asistent - zmena v rozvrhu (30.01.2023)

Poznámka
Vysvetlivky k označeniu miestností:
PM – prednášková miestnosť
SM – seminárna miestnosť

Budova Nám. J. Herdu 2 (hlavná budova):
S01 – S05 – prízemie
S11, S12 – 1. poschodie
S21, S23, S24, S25 – 2. poschodie  

Budova Hajdóczyho 1:
H02, H03 – prízemie
H11 – H110 – 1. poschodie     
HS03, HS04 – suterén