Štúdium

Magisterské štúdium

Denné

psychológia
etnológia a mimoeurópske štúdiá
filozofia a aplikovaná filozofia
história
nemecký jazyk a kultúra v odbornej komunikácii
ruský jazyk a kultúra v odbornej komunikácii
anglický jazyk a kultúra v odbornej komunikácii
učiteľstvo akademických predmetov:
učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii)
učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii)
učiteľstvo ruského jazyka a literatúry (v kombinácii)
učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry (v kombinácii)
učiteľstvo francúzskeho jazyka a literatúry (v kombinácii)
učiteľstvo histórie (v kombinácii)
učiteľstvo výchovy k občianstvu (v kombinácii)

Externé

psychológia
etnológia a mimoeurópske štúdiá
filozofia a aplikovaná filozofia
história
nemecký jazyk a kultúra v odbornej komunikácii
ruský jazyk a kultúra v odbornej komunikácii
anglický jazyk a kultúra v odbornej komunikácii
učiteľstvo akademických predmetov:
učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii)
učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii)
učiteľstvo ruského jazyka a literatúry (v kombinácii)
učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry (v kombinácii)
učiteľstvo histórie (v kombinácii)
učiteľstvo výchovy k občianstvu (v kombinácii)