Štúdium

Bakalárske štúdium

Denné

nemecký jazyk a kultúra v odbornej komunikácii
ruský jazyk a kultúra v odbornej komunikácii
anglický jazyk a kultúra v odbornej komunikácii
psychológia
etnológia a mimoeurópske štúdiá
história
filozofia a aplikovaná filozofia
učiteľstvo akademických predmetov:
učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii)
učiteľstvo ruského jazyka a literatúry (v kombinácii)
učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii)
učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry (v kombinácii)
učiteľstvo francúzskeho jazyka a literatúry (v kombinácii)
učiteľstvo histórie (v kombinácii)
učiteľstvo výchovy k občianstvu (v kombinácii)

Externé

nemecký jazyk a kultúra v odbornej komunikácii
ruský jazyk a kultúra v odbornej komunikácii
anglický jazyk a kultúra v odbornej komunikácii
psychológia
etnológia a mimoeurópske štúdiá
história
filozofia a aplikovaná filozofia
učiteľstvo akademických predmetov:
učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii)
učiteľstvo ruského jazyka a literatúry (v kombinácii)
učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii)
učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry (v kombinácii)
učiteľstvo histórie (v kombinácii)
učiteľstvo výchovy k občianstvu (v kombinácii)