Aktuality

Aktuálne informácie pre zamestnancov

OZNAM O KONANÍ VOLIEB DEKANA FF UCM
Na základe §14 Štatútu FF UCM, §3 Zásad volieb dekana FF UCM a uznesenia č. 21-2013 Akademického senátu FF UCM vyhlasuje Akademický senát FF UCM termín volieb dekana Filozofickej fakulty Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave na 4. decembra 2013 (streda) v čase od 14.00 hod. Bližšie informácie v ozname.

OZNAM O ZVOLANÍ AKADEMICKEJ OBCE FF UCM
Na základe §7 ods. 1 Štatútu FF UCM zvoláva predseda AS FF UCM prof. RNDr. Peter Sýkora, PhD. stretnutie akademickej obce Filozofickej fakulty Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave na 4. decembra 2013 (streda) v miestnosti S0.1 v čase od 10.00 hod. Podrobnejšie informácie nájdete tu.

Pozvánka na dokumentárny film Banícky chlebíček
V rámci Týždňa vedy a techniky uvedie Katedra etnológie a mimoeurópskych štúdií FF UCM v spolupráci s distribučnou spoločnosťou Filmtopia dňa 12. 11. 2013 o 13.00h v miestnosti S 0.1, nový slovenský dokumentárny film BANÍCKY CHLEBÍČEK. Všetci ste vítaní. Viac info najdete tu.

Pozvánka na divadelné predstavenie
V rámci podujatia Večer ruského divadla Vás Katedra rusistiky FF UCM srdečne pozýva na divadelné predstavenie Bratia Karamazovovci F. M. Dostojevského, ktoré sa odohrá na doskách novej budovy Slovenského národného divadla v Bratislave 27. novembra 2013 o 18:00 (sála činohry). Cena lístka sa pohybuje od 5,- EUR/osoba. V prípade záujmu nás môžete kontaktovať mailom na: andrea.haburovajohn(zav.)doeucm.sk. Tešíme sa na spoločný umelecký zážitok.

Beseda s ruským básnikom Maximom Amelinom
V rámci Týždňa vedy a techniky sa Katedra rusistiky FF UCM rozhodla usporiadať besedu so súčasným ruským básnikom, prekladateľom a hlavným redaktorom ruského vydavateľstva OGI Maximom Amelinom s účasťou riaditeľky Centra komunikačných technológií Margaritou Bondarčukovou a zástupcami popredných ruských vydavateľstiev učebnej literatúry, ktoré budú vystavovať svoje publikácie na knižnom veľtrhu v Bratislave. Beseda sa uskutoční 14. novembra 2013 v čase od 13.00 do 15.30 hod. v miestnosti S 0.1 na pôde Filozofickej fakulty UCM v Trnave. Tešíme sa na Vašu účasť.

Dekanské voľno
Oznamujeme všetkým študentom a zamestnancom, že dňa 31. 10. 2013 (štvrtok) vyhlasuje dekan filozofickej fakulty prof. PaedDr. Ján Danek, CSc. dekanské voľno.  

Výstava akvarelov
Katedra anglistiky a amerikanistiky FF UCM Vás srdečne pozýva na výstavu obrazov talianskeho maliara - Luigi Raffael - akvarely. Výstava bude prebiehať v dolnej presklenej zasadačke rektora v hlavnej budove UCM v dňoch 5.11. - 6.11.2013.

Pozvánka na workshop
Dovoľujeme si Vás pozvať na workshop, ktorý bude zameraný na osobnosť, intimitu, sexualitu a ich vplyv na partnerský vzťah. Ide o veľmi zaujímavý seminár, v ktorom sa môžete dozvedieť viac o sebe samom, ale taktiež načerpáte informácie o tom ako vplýva sexualita na partnerský vzťah, ako sú prepojené sexualita a osobnosť, taktiež budú vysvetlené rôzne sexuálne dysfunkcie a deviácie a pod.

Výberové konanie
Dekan Filozofickej fakulty UCM v Trnave vyhlasuje v súlade s §77 zák. č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách výberové konanie na obsadenie voľného pracovného miesta.

UNIVERSITY DANCE CENTER - nový tanečný projekt na škole. Začíname už o 2 TÝŽDNE!