Aktuality

Aktuálne informácie pre zamestnancov

Pozvánka na prezentáciu
Katedra etnológie a mimoeurópskych štúdií Vás srdečne pozýva na prezentáciu s názvom ZÁPADNÁ SAHARA 2013, ktorá sa uskutoční 19. februára 2014 o 10.00 hod. v zasadačke rektora na prízemí v hlavnej budove UCM na Nám. J. Herdu 2. 

Nové číslo časopisu Parazol
Oznamujeme študentom, že práve vyšlo nové číslo časopisu Parazol, ktorého verziu na prehliadnutie si môžete pozrieť v sekcii študentské časopisy a zároveň pripomíname, že ešte stále môžete do 28. 2. 2014 posielať príspevky do súťaže Esej stále živá 2013.

Kurzy University Dance Center
U nás je pohyb hlavne o zábave! Študenti, absolventi, akademici, začiatočníci aj pokročilí – všetci ste vítaní. Široká ponuka kurzov v University Dance Center umožňuje každému návštevníkovi nájsť pre seba to pravé orechové. Viac na http://www.unidc.sk alebo na facebooku http://www.facebook.com/pages/University-Dance-Center/464570493562983

Výberové konanie
Dekan Filozofickej fakulty UCM v Trnave vyhlasuje v súlade s §77 zák. č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách výberové konanie na obsadenie voľných pracovných miest a funkcií.

II. ples Filozofickej fakulty UCM
Srdečne Vás pozývame na II. ples Filozofickej fakulty UCM v Trnave, ktorý sa bude konať dňa 14. 2. 2014 o 19.00 hod. v Hoteli Barbakan, Štefánikova 11, Trnava.

Testovanie TOEIC na UCM
Naša univerzita je už od konca novembra 2013 certifikovaným centrom pre testovanie jazykov. Vďaka tomu získala v mesiaci december 2013 a január 2014 možnosť poskytnúť svojim poslucháčom jedinečnú príležitosť, nechať sa otestovať z anglického jazyka svetovo najrozšírenejším jazykovým testom TOEIC (http://www.ets.org/toeic) za výnimočnú cenu len 5 € a v prípade záujmu získať aj certifikát o absolvovaní tohto testu za mimoriadne zvýhodnených podmienok. 

Konferencia „ROKY PRELOMU“. Slovensko v rokoch 1945 – 1948.
Filozofická fakulta Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave a Ústav pamäti národa organizujú koncom marca 2014 konferenciu, ktorá sa uskutoční na pôde Filozofickej fakulty UCM v Trnave. Viac informácií, ako aj termín posielania prihlášok nájdete v tomto dokumente.

Medzinárodný jazykový certifikát TOEIC - testovanie 11. decembra 2013
Katedra anglistiky a amerikanistiky FF UCM oznamuje všetkým prihláseným záujemcom o medzinárodný jazykový certifikát TOEIC, že testovanie sa uskutoční v stredu 11. decembra 2013 o 8.30 v Kine OKO.

Dňa 4.decembra 2013 o 14.00 hod sa uskutočnili voľby dekana FF UCM. V opakovanej voľbe získal doc. PhDr. Ivan Mrva, CSc. 6 hlasov a doc. Mgr. Katarína Nováková, PhD. 8 hlasov z celkových 14 odovzdaných platných hlasov. Doc. Mgr. Katarína Nováková, PhD. bola týmto v súlade s §4 Zásad volieb dekana FF UCM zvolená do funkcie dekana FF UCM pre funkčné obdobie 2014-2018. Zápisnicu z volieb si môžete pozrieť TU.

Dňa 4. decembra 2013 o 10.00 hod sa uskutočnilo zasadnutie akademickej obce Filozofickej fakulty UCM v Trnave, na ktorom vystúpil dekan FF UCM prof. PaedDr. Ján Danek, CSc. so správou, v ktorej zhodnotil činnosť FF UCM počas svojho ostatného funkčného obdobia. Ďalej na zasadnutí akademickej obce predniesol správu o činnosti Akademického senátu FF UCM jeho predseda – prof. RNDr. Peter Sýkora, PhD.správa TU. Členom akademickej obce FF UCM sa predstavili kandidáti na pozíciu dekana FF UCM – doc. PhDr. Ivan Mrva, CSc. a doc. Mgr. Katarína Nováková, PhD.