Aktuality

Aktuálne informácie pre zamestnancov

Pozvánka na besedu s Jozefom Banášom
Študentská rada UCM a Univerzitná knižnica UCM Vás pozývajú na besedu so spisovateľom, politikom a diplomatom Jozefom Banášom, ktorá sa uskutoční dňa 11. decembra 2013 /streda/ o 12.00 hod. v študovni Univerzitnej knižnice UCM.
Plagát

Nové číslo časopisu Parazol
Oznamujeme študentom, že práve vyšlo nové 1. číslo časopisu Parazol v akademickom roku 2013/14, ktorého verziu na prehliadnutie si môžete pozrieť v sekcii študentské časopisy.

Prednáška "Praha-Kolín: Medzinárodná archívna spolupráca"
Historická spoločnosť UCM v spolupráci s Katedrou histórie FF a Univerzitnou knižnicou UCM Vás pozývajú na prednášku „Praha - Kolín: Medzinárodná archívna spolupráca“ s Mgr. Martinom Sovákom, ktorá sa uskutoční dňa 3. decembra 2013 /utorok/ o 15.00 hod. v priestoroch Univerzitnej knižnice UCM.

Filozofická fakulta UCM ponúka záujemcom možnosť absolvovať medzinárodnú skúšku anglického jazyka TOEIC
Certifikát TOEIC - Test of English for International CommunicationTM - TOEIC® je najčastejšie vykonávanou skúškou z anglického jazyka v pracovnom prostredí, pričom pomáha študentom ľahšie sa uplatniť na trhu práce. Každý rok sa na nej zúčastňuje viac ako 5 miliónov kandidátov, ktorí určujú a potvrdzujú svoju úroveň znalostí týmto medzinárodným certifikátom. Kvalita skúšky je garantovaná organizáciou ETS.

Video z natáčania diskusnej relácie
Historická spoločnosť UCM v spolupráci s katedrou histórie FF UCM a FMK UCM natočila pilotné video diskusnej relácie "Pohľady do histórie - genéza demokracie v politických režimoch".
http://www.youtube.com/watch?v=ypdDurC8LBQ

Prednáška s Pavlom "Hiraxom" Baričákom
Srdečne pozývame všetkých študentov a záujemcov na prednášku so spisovateľom, hudobníkom, fotografom a cestovateľom Pavlom "Hiraxom" Baričákom, ktorá sa uskutoční dňa 12. novembra 2013 o 12.30 hod. v priestoroch Univerzitnej knižnice UCM.
Plagát.

Výberové konanie
Dekan Filozofickej fakulty UCM v Trnave vyhlasuje v súlade s §77 zák. č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách výberové konanie na obsadenie voľných pracovných miest a funkcií.