Aktuality

Aktuálne informácie pre zamestnancov

Dekan Filozofickej fakulty UCM v Trnave vyhlasuje v súlade s §77 zák. č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách výberové konanie na obsadenie voľných pracovných miest a funkcií.

Kontrola štúdia
Dňa 30.6.2013 končí skúšobné obdobie letného semestra v akademickom roku 2012/2013. Povinnosťou vyučujúceho je, aby do 8.7.2013 v AISe zapísal všetky hodnotenia z absolvovaných predmetov, ktoré študenti ukončili predpísaným spôsobom.

Fond na podporu výskumu FF UCM - termín podávania žiadostí do 5. júna 2013 !!!
Tlačivo žiadosti o podporu z fondu.

Dekan Filozofickej fakulty UCM v Trnave vyhlasuje v súlade s §77 zák. č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách výberové konanie na obsadenie voľných pracovných miest.

Dekan Filozofickej fakulty UCM v Trnave vyhlasuje v súlade s §77 zák. č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách výberové konanie na obsadenie voľných pracovných miest a funkcií:

Pozvánka na vedecké stretnutie pri príležitosti 1150. výročia príchodu sv. Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu.

S potešením Vám oznamujeme, že študentka 1. ročníka Mgr. štúdia katedry anglistiky a amerikanistiky Zdenka Poláková získala prvé miesto v celoslovenskej súťaži ŠVOČ, ktorá sa konala na UKF v Nitre dňa 17.04.2013. Školitelom bol Mgr. Juraj Miština, PhD.Srdečne jej gratulujeme! 
Fotogaléria

Prednáška s PhDr. Oľgou Škvareninovou, PhD.  
Katedra anglistiky a amerikanistiky FF UCM Vás srdečne pozýva na prednášku Neverbálna komunikácia v lingvistických súvislostiach s PhDr. Oľgou Škvareninovou, PhD., ktorá sa uskutoční 23. apríla 2013 o 11.00 hod. v miestnosti S 0.5.

Prezentácia a predaj univerzitných tričiek a mikín
Dňa 25. apríla od 8.00 - 14.30 sa v dolnej presklenej zasadačke rektora bude konať prezentácia spojená s predajom univerzitných predmetov (tričiek a mikín). Srdečne ste všetci vítaní.
Pozvánka.