Aktuality

Aktuálne fakultné informácie

ANKETA O NAJOBĽÚBENEJŠIEHO UČITEĽA, UČITEĽKU NA SLOVENSKU

Zlatý Amos je anketa, ktorá má za cieľ predovšetkým popularizáciu učiteľov, ktorí podľa hodnotenia žiakov významne prispievajú k vytváraniu kvalitného vzťahu medzi žiakmi a učiteľmi. Pozrite si plagátik.

AKTUALIZÁCIA ROZVRHU

Aktualizovaný rozvrh pracovných dielní nájdete v tomto dokumente alebo v časti Štúdium > Rozvrh hodín.

KONTROLA ZÁPISU HODNOTENÍ ABSOLVOVANÝCH PREDMETOV

Dňa 10.2.2012 skončilo skúšobné obdobie zimného semestra v akad. roku 2011/2012. Povinnosťou študenta je skontrolovať si na svojom portáli, či má zapísané v AIS hodnotenie všetkých absolvovaných predmetov!
 
V prípade, že tomu tak nie je, študent musí kontaktovať priamo vyučujúceho, aby mu známky do AIS zapísal. Telefonický a e-mailový kontakt nájde na stránkach fakúlt. Ďalšie informácie nájdete v tomto ozname.

ROZVRH HODÍN NA LETNÝ SEMESTER 2011/2012

Externé štúdium - rozvrh na LS 2011/2012.
Denné-prezenčné štúdium - rozvrh na LS 2011/2012.

OZNAM PRE KONČIACICH ŠTUDENTOV

Prosíme všetkých končiacich študentov v akademickom roku 2011/2012, aby si skontrolovali v AISe všetky osobné údaje: meno, priezvisko – u vydatých žien aj rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, miesto narodenia, doteraz získané tituly.

V prípade chybných údajov je potrebné kontaktovať študijné oddelenie za účelom odstránenia chýb. Správnosť uvedených údajov je nutná pri spracovaní dokumentov o štátnej skúške a pri vyhotovovaní diplomov.

PRIJÍMACIE KONANIE 2012/2013

Podrobné informácie o študijných programoch, ktoré Filozofická fakulta UCM v akademickom roku 2012/2013 otvára nájdete v Informačnom dokumente.