Aktuality

Aktuálne fakultné informácie

Prihlasovanie sa na témy záverečných prác

Študenti druhých ročníkov bakalárskeho a prvých ročníkov magisterského štúdia sa od 1.2.2013 od 12,00 hod. do 28.2.2013 môžu prihlasovať na témy záverečných prác na ak. rok 2013/14 cez systém AIS.

Návod na prihlasovanie nájdete tu:
http://www.ucm.sk/docs/helpdesk/studenti/manualy/zaverecnapraca.html

Prihláste sa na výstavu fotografií - FotoFrejm 4

Výstava FotoFrejm bude aj v tomto roku. Prihlasovať sa môžete už od tejto chvíle a naozaj pre to netreba veľa. Stačí nám do 15. februára zaslať výber zo svojej fotografickej tvorby a stručné informácie o sebe. Z prihlásených vyberieme 10 fotografov, z ktorých každý dostane priestor na vystavenie svojich 6 fotografií. 

Prieskum ohľadom kariéry a vzdelávania (aktualizované)
Milí študenti, vítame Vás pri našom každoročnom prieskume s názvom trendence Graduate Barometer 2013 – Európa. Prieskum je uskutočňovaný online a zodpovedanie jeho otázok je veľmi jednoduché a rýchle. Pokiaľ sa chcete zúčastniť, kliknite prosím na: http://www.trendence-gradbarometer.eu. S cieľom získať čo najreprezentatívnejšie výsledky týkajúce sa Vašich názorov, prosíme, aby ste sa zapojili do tohoto prieskumu v termíne do 15. 2. 2013.

Dekan Filozofickej fakulty UCM v Trnave Vás pozýva na 1. ples Filozofickej fakulty UCM, ktorý sa bude konať dňa 8. 2. 2013.  

Dekan Filozofickej fakulty UCM v Trnave vyhlasuje v súlade s §77 zák. č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách výberové konanie na obsadenie  pracovných miest vysokoškolských učiteľov vo funkcii odborný asistent pre študijný odbor 2.1.32 cudzie jazyky a kultúry, špecializácia ruský jazyk v odbornej komunikácii, resp. pre študijný odbor 1.1.1 učiteľstvo akademických predmetov na Katedre rusistiky FF UCM.

Oznamujeme študentom, že Študijné oddelenie UCM a Oddelenie akademických činností UCM bude v dňoch 21.12.2012 – 4.1.2013 zatvorené.

Študentská súťaž v prednese poézie - fakultné kolo, sa uskutoční 10. decembra 2012 o 13.00 hod. v Univerzitnej knižnici UCM. Tešíme sa na Vašu účasť.