Zamestnanci fakulty

Nové historické rozhľady - časopis

Nové historické rozhľady vychádzajú na Katedre historických vied a stredoeurópskych štúdií FF UCM. Vychádzajú dvakrát ročne, v apríli a v auguste a je v nich priestor pre štúdie, materiály, recenzie. 
http://khist.ff.ucm.sk/sk/katedrovy-casopis/