Zamestnanci fakulty

ACTA ROSSICA TYRNAVIENSIS - zborník

Katedra rusistiky FF UCM ponúka možnosť publikovať v zborníku štúdií ACTA ROSSICA TYRNAVIENSIS, ktorý plánuje registrovať ako časopis s rubrikami: vedecké štúdie, rozhľady, recenzie z oblasti lingvistiky a literárnej vedy, ale aj kulturológie a iných príbuzných vied v rámci interdisciplinárneho výskumu.