Zamestnanci fakulty

Humanities Across the Borders - zborník

Katedra anglistiky a amerikanistiky FF UCM vydáva interdisciplinárny zborník vedeckých štúdií "Humanities Across the Borders", recenzovaný, možnosť publikovať v jazykoch: anglický, slovenský, ruský, nemecký. Osobitná časť zborníka je venovaná recenziám.  


Od AR 2015/2016 bude vychádzať pod vedením Katedry anglistiky a amerikanistiky FF UCM online odborný časopis, taktiež s interdisciplinárnym presahom, recenzovaný, s možnosťou publikovať vo svetových jazykoch, ale i po slovensky.