Aktuality

Archív správ

Pozvánka na prednášku Mgr. Kataríny Vilčekovej, PhD.

Katedra germanistiky FF UCM srdečne pozýva na prednášku Mgr. Kataríny Vilčekovej, PhD., ktorá sa bude konať dňa 25. 02. 2020 o 12.00 hod. v miestnosti S1.1.

Deň otvorených dverí UCM

Dňa 12. 02. 2020 usporiadala UCM Deň otvorených dverí, na ktorom sa prezentovala i naša fakulta.
Každá katedra mala možnosť informovať potenciálnych záujemcov o svojom študijnom programe. A záujemcov bolo dosť. V aule veľmi pútavo prezentoval celú FF náš doktorand Lukáš Kurajda.
Veríme, že sa budúci akademický rok s mnohými študentmi aj osobne spoznáme.

Oznam o výučbe francúzskeho jazyka

Oznamujeme všetkým záujemcom, že aj v letnom semestri pokračujú kurzy francúzskeho jazyka, ktoré budú prebiehať vo štvrtok od 8.25 - 10.15 hod. v miestnosti S 2.3.

Rozvrh hodín - letný semester 2019/2020

Rozvrhy pre všetky formy štúdia nájdete tu.

Kurzy University Dance Center

Nový semester je tu a s ním opäť aj tanečné a pohybové kurzy University Dance Center.

Výberové konanie na zahraničné mobility v rámci Erasmus+ KA107

Dovoľujeme si Vás informovať o možnosti prihlásiť sa na učiteľskú mobilitu organizovanú v rámci programu ERASMUS+ KA107 - spolupráca s partnerskými krajinami v projektovom období.

Prof. RNDr. Peter Chrastina, PhD. navštívil rumunskú Univerzitu v Oradei

V polovici decembra navštívil prof. RNDr. Peter Chrastina, PhD. rumunskú Univerzitu v Oradei (Universitatea din Oradea), kde, okrem realizácie vedecko-výskumných aktivít, podpísal s rumunskými kolegami zmluvu ohľadom programu Erasmus+. Filozofická fakulta UCM tak opäť rozšírila možnosti svojej spolupráce s partnerskými inštitúciami v zahraničí. Prof. Chrastina sa tiež stretol s honorárnym konzulom Slovenskej republiky v Rumunsku, pánom Miroslavom Iabloncsikom. Spoločne načrtli otázku spolupráce na rôznych výskumných témach (muzeológia – Múzeum skla, Slováci v rumunskom Bihore), ktoré budú priebežne realizované od roku 2020.

Vzácna návšteva z ukrajinských univerzít na Katedre rusistiky FF UCM

10. decembra 2019 prvýkrát navštívili našu katedru rusistiky pedagógovia a študenti z troch ukrajinských univerzít, a to Ľvovskej štátnej univerzity bezpečnosti, Ľvovskej štátnej univerzity I. Franka a Rivnenskej štátnej humanitárnej univerzity. Čítať ďalej...

Výzva na predkladanie žiadostí o štipendiá Francúzskej vlády

Podajte svoju kandidatúru do 29. 2. 2020. Štipendium Colas (študenti Mgr. stupňa v oblasti stavebné inžinierstvo) je takisto spustené do 31. 3. 2020.

Táto kampaň je určená pre gymnazistov, univerzitných študentov a výskumníkov.

Viac na: https://www.slovaquie.campusfrance.org/sk/stipendia-pre-zahranicnych-studentov-vo-francuzsku  

Pozvánka na stretnutie Akademickej obce a zasadnutie AS FF UCM

Predseda AS FF UCM PhDr. Jozef Lenč, PhD. pozýva na stretnutie Adademickej obce a riadne zasadnutie Akademického senátu FF UCM v Trnave, ktoré sa uskutoční 17. 12. 2019 v zasadacej miestnosti Z 0.3 o 13.00 hod.