Aktuality

Archív správ

Informácia o pridelení ubytovania pre študentov na AR 2020/2021

Zoznam študentov podľa prideleného miesta

Katedra germanistiky sa môže pochváliť viacerými úspechmi v oblasti vedy, projektov a publikácií

Rok 2020 je sotva v polovici, no katedra germanistiky sa môže pochváliť viacerými úspechmi v oblasti vedy, projektov a publikácií.

V rámci projektu Erasmus+ Projekt: 2018-1-SK01-KA203-046375 Internationalisierung und Weiterentwicklung des Doktorandenstudiums – Internacionalizácia a ďalší rozvoj doktorandského štúdia sa aktívne venujeme našim doktorandom. Spolu s partnermi projektu sme vydali zborník Germanistische Forschungsfragen in Trnava, Ústí nad Labem und Wroclaw/ Ján Demčišák, Monika Hornáček Banášová (Hg.) ; 1. Ausgabe. - Leipzig: Leipziger Universitätsverlag, 2020. ISBN 978-3-96023-346-6, ktorý obsahuje vedecké štúdie doktorandov z partnerských univerzít. Publikácia je prvým zväzkom novo založenej série Doktorandenforum Auslandsgermanistik, ktorú ako vedeckí garanti zastrešujú poprední germanisti v celej Európe. Týmto zaistíme našim doktorandom pravidelnú a kvalitnú možnosť prezentovania svojich štúdií v európskom kontexte.

Oznam pre končiacich študentov FF UCM

Študenti denného štúdia, ktorí sa v auguste zúčastnia štátnej skúšky, si musia priložením preukazu ISIC k univerzitnému terminálu predĺžiť platnosť dopravnej časti do 31. 8. 2020.

Odstránenie problému so spustením webmailu UCM cez Google Chrome

Od poslednej aktualizácie prehliadača Google Chrome nie je možné spustenie webmailu UCM. Spôsob ako tento problém odstrániť nájdete tu.

Sci-fi filozofia: Problém vymierania

Dátum: 9. jún 2020 od 18.00 hod.

Podľa niektorých odborníkov bude ľudstvo v 21. storočí čeliť existenčným hrozbám terminálneho globálneho charakteru. Takéto hrozby implikujú nielen poškodenie prostredia, ale aj ohrozenie celkovej biodiverzity nášho sveta. Vedci z Medzivládnej vedecko-politickej platformy pre biodiverzitu a ekosystémové služby (IPBES) hodnotia problematiku vymierania ako závažnejšiu než je dnes problém klimatických zmien. Degradácia pôdy, strata biodiverzity, klimatické zmeny sú tri rôzne tváre jediného prejavu: čoraz nebezpečnejšieho vplyvu ľudských rozhodnutí na zdravie prírodného prostredia. Filozoficky sa tým ľudstvo ocitá v situácii, kedy ohrozuje nielen seba, ale takmer všetko živé na planéte, ktorá je zatiaľ jeho jediným možným domovom. Ľudstvo sa ocitá na križovatke možných variantov formovania vlastnej budúcnosti. Hrozí, že červená zasvieti skôr než si stihneme uvedomiť, čo je potrebné spraviť, aby sme dostali zelenú. Prežijeme, alebo vymrieme ako dinosaury?

Informácia pre študentov o možnosti ubytovania počas štátnic

Oznamujeme študentom, že je možné sa počas štátnic dočasne ubytovať na internáte MtF STU. V prípade záujmu Vám bližšie informácie poskytne ubytovací referát ŠD M. Uhra - Mgr. Zuzana Popová, tel. 033/59 08 62, 0918/646 002, e-mail: zuzana.popovajohn(zav.)doeStuba.sk.  

Dotazník spokojnosti študentov Filozofickej fakulty UCM

Dotazník spokojnosti študentov Filozofickej fakulty UCM v AR 2019/2020 nájdete tu.

Prijímacie konanie na PhD. štúdium

Prijímacie konanie na PhD. štúdium

Oznam o úradných hodinách s platnosťou až do odvolania

Dekanát FF UCM v Trnave, č. m. 222:
pondelok – piatok: 9.00 – 12.00 hod.

Prof. Peter Sýkora bol hosťom relácie Večera s Havranom

Dňa 12. 5. 2020 bol hosťom relácie Večera s Havranom aj náš kolega z katedry filozofie a aplikovanej filozofie prof. RNDr. Peter Sýkora, PhD.

Z archívu RTVS si môžete vypočuť tento podnetný rozhovor o vzťahu vedy a politiky v čase pandémie, ako sa mení ich vzájomný vzťah a postavenie, kto nám vládne a akým spôsobom sa bude uberať vedecký ultrašpecializovaný výskum o pokušení vedcov riadiť svet, ale aj o snahe politikov vyhovárať sa na vedecké odporúčania. Tiež, či je nádej, že po tejto osobne prežitej skúsenosti s pandémiou budú politici viac počúvať vedcov a aké postavenie bude mať veda. A napríklad, že aj seriál Game of Thrones dáva určitý pohľad, ako fungujú rozhodovacie procesy v spoločnosti.

Rozhovor si môžete pozrieť na nasledujúcom odkaze:
https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/14084/227121