Aktuality

Archív správ

Medzinárodná vedecká online konferencia "Aspekte und Strategien des Rechtspopulismus"

Dňa 28.10.2021 sa na Katedre germanistiky Filozofickej fakulty UCM v Trnave uskutočnila medzinárodná online konferencia „Aspekte und Strategien des Rechtspopulismus“, ktorej účastníkmi boli zástupcovia viacerých európskych krajín, ako Nemecka, Rakúska, Slovenskej republiky, Anglicka, či Doneckej oblasti. Už podľa názvu je zrejmé, že kľúčovou oblasťou prezentovaných príspevkov bol pravicový populizmus, ku ktorému jednotliví prezentujúci pristupovali z rôznych pohľadov, čím poukázali na pestrosť relevantných aspektov, ktoré si treba pri tak rozšírenom fenoméne všímať. Súčasne však z diskusií vyvstala potreba pravicový populizmus tematizovať a sprístupniť nielen odbornému ale najmä laickému publiku.

Týždeň vedy a techniky 2021 FF UCM

Oznamujeme študentom, že v týždni 08. 11. - 14. 11. 2021 sa uskutoční online Týždeň vedy a techniky 2021 na FF UCM.

Program podujatí podľa katedier:

Oznam o konaní volieb dekana FF UCM

Na základe §9 ods. 1 písm. b) a §14 Štatútu FF UCM, §3 Zásad volieb dekana FF UCM a uznesenia č. 22/2021 Akademického senátu FF UCM vyhlasuje Akademický senát FF UCM termín volieb dekana Filozofickej fakulty Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave na: 14. december 2021 v čase od 14.00 hod.

Psychologická podpora a poradenstvo

Práca, štúdium, rodina, osobný život - každý z nás môže občas mať pocit, že je toho na neho priveľa. Navyše, v aktuálnej situácii plnej neistoty a rôznych zmien, na ktoré sa musíme rýchlo adaptovať, čelíme ešte vyššiemu tlaku ako obvykle. Únava, stres, prežívanie úzkosti, intenzívny smútok a/alebo hnev, konflikty...to je len niekoľko možných dôsledkov.
Práve takéto situácie môže pomôcť zvládnuť školený odborník, či už osobne, na telefonickej linke alebo online. Prekonaním samého seba a požiadaním o pomoc a podporu možno predísť znásobeniu ťažkostí.

Univerzita má k dispozícii odborné pracovisko, v ktorom pôsobia skúsené zamestnankyne Katedry psychológie Filozofickej fakulty UCM v Trnave - psychologickú poradňu pre zamestnancov a študentov:

Výučba na FF UCM prechádza do online prostredia

Vážení zamestnanci, milí doktorandi a študenti Filozofickej fakulty UCM,

vzhľadom na zhoršujúcu sa epidemiologickú situáciu vedenie Filozofickej fakulty po zvážení všetkých okolností rozhodlo o prechode na online výučbu od 3. novembra 2021 (streda) až do odvolania.

Posledná rozlúčka s doc. PhDr. Pavlom Kvetkom, CSc., min. prof.

S hlbokým žiaľom oznamujeme všetkým príbuzným, priateľom a známym, že nás dňa 25. októbra 2021 vo veku 81 rokov navždy opustil náš dlhoročný kolega, učiteľ a vzor doc. PhDr. Pavel Kvetko, CSc., min. prof.

Posledná rozlúčka so zosnulým bude v piatok 29.októbra 2021 o 14:00 hod. v Evanjelickom kostole na cintoríne v Modre.

Pamätná medaila FIF UK pre FF UCM

Dňa 25.10.2021, počas osláv 100. výročia založenia Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, dekan FIF UK, prof. Mgr. Marián Zouhar, PhD. udelil Filozofickej fakulte Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave pamätnú medailu.

Medailu prevzala dekanka FF UCM, prof. Mgr. Katarína Slobodová Nováková, PhD.

Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu medzi našimi filozofickými fakultami.

Dekanské voľno

Oznamujeme študentom a pedagógom FF UCM, že dekanka FF UCM, prof. Mgr. Katarína Slobodová Nováková, PhD. udeľuje na deň 02.11.2021 dekanské voľno

Pozvánka na zasadnutie AS FF UCM v Trnave

Vážení členovia akademickej obce Filozofickej fakulty UCM v Trnave.

Pozývame Vás na zasadnutie Akademického senátu Filozofickej fakulty UCM v Trnave, ktoré sa uskutoční dňa 26. októbra 2021 o 10.00 hod. v miestnosti Z 0.3

Oznam o zatvorení študijného oddelenia FF UCM

Študijné oddelenie oznamuje študentom, že v týždni od 25.10. do 29.10. bude zatvorené z dôvodu spracovávania štatistických údajov.

Neodkladné záležitosti si preto vybavte tento týždeň.