Aktuality

Archív správ

Študentská kvapka krvi UCM
Dňa 21. marca 2013 (štvrtok) od 8.00 - 10.30 sa v presklenej zasadačke rektora, v budove UCM opäť uskutoční podujatie s názvom Študentská kvapka krvi UCM. Neváhajte a príďte aj vy darovať túto životodarnú tekutinu.      

Dekan Filozofickej fakulty UCM v Trnave vyhlasuje v súlade s §77 zák. č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách výberové konanie  na obsadenie voľných pracovných miest a funkcií.

„Spolupráca s Innsbruckom sa úspešne rozvíja...“
Začiatkom marca 2012 sa 5-členná skupina doktorandov katedry germanistiky Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave pod vedením prof. Georga Schuppenera zúčastnila týždňového metodického seminára s názvom „Sprachgeschichte und mathematische Linguistik“ na hosťujúcej univerzite v Innsbrucku.

Rozvrh hodín na LS 2012/13 pre externé štúdium - aktualizácia
1. roč. Bc. NJOK
2. roč. Bc. NJOK
1. roč. Bc. SLAN
2. roč. Bc. SLAN
1. roč. Mgr. SLAN
2. roč. Bc. SLJA
2. roč. Mgr. SLJA
2. roč. Bc. HIVO

V prípade akýchkoľvek otázok prípadne problémov s rozvrhom kontaktujte prosím fakultnú koordinátorku PaedDr. Evu Frýdkovú, PhD. na eva.frydkovajohn(zav.)doeucm.sk alebo 033/5565 284.

Študenti POZOR!
Časopis Parazol vyhlasuje novú spisovateľskú SÚŤAŽ. Svoje príspevky môžete posielať do 30.4.2013 na parazol.ucmjohn(zav.)doegmail.com.

Nariadenie dekana o zápise predmetov
Podľa §11 odstavec 10 študijného poriadku Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave sa zmeny v zápise predmetov môžu vykonať najneskôr do dvoch týždňov po začiatku vyučovania v príslušnom semestri výlučne z dôvodov rozvrhovej kolízie alebo v prípade, ak výučba predmetu bola oficiálne zrušená. Aj v tomto prípade musí študent dodržať zásady platné pre zápis predmetov.

Na Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave vzniklo v súlade so Štatútom UCM v Trnave Centrum podpory študentov so špecifickými potrebami, ktorého cieľom je pomoc a podpora študentov všetkých fakúlt a inštitútu Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave v týchto oblastiach:

Pozvánka na výstavu
Historická spoločnosť pri UCM Vás pri príležitosti 65. výročia udalostí Februára 1948 srdečne pozýva na výstavu s názvom Víťazný február.

Kontrola zimného semestra

Dňom 15.2.2013 skončilo skúšobné obdobie zimného semestra v akad. roku 2012/2013. Povinnosťou vyučujúceho je, aby do AISu zapísal všetky hodnotenia z absolvovaných predmetov, ktoré študenti ukončili predpísaným spôsobom.

Oznamujeme všetkým študentom denného štúdia na FF UCM, že rozvrhy na letný semester AR 2012/13 sú k dispozícii v AISe. V prípade problémov so zobrazením rozvrhu kontaktujte prosím Mgr. Noru Dostálovú na nora.dostalovajohn(zav.)doeucm.sk alebo na tel. čísle 033/5565 198.