Aktuality

Archív správ

Oznam pre končiacich študentov v akademickom roku 2012/2013.

Letná škola v Číne
Letnú školu v Číne pravidelne organizuje už 14 rokov niekoľko európskych univerzít v spolupráci s čínskymi vysokými školami. Prihlášky je možné posielať do 15. decembra 2012.

Oznamujeme študentom, že dňa 21. 11. 2012 t. j. v stredu bude Študijné oddelenie FF UCM z dôvodu konania slávnostnej imatrikulácie zatvorené.

Harmonogram slávnostnej imatrikulácie študentov 1. roka denného bakalárskeho štúdia FF UCM v akademickom roku 2012/13.

Dekan Filozofickej fakulty UCM v Trnave vyhlasuje v súlade s §77 zák. č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách výberové konanie na obsadenie voľných pracovných miest vysokoškolských učiteľov.

Katedra etnológie a mimoeurópskych štúdií FF UCM pozýva na odborno-diskusný seminár Život v horách, ktorý sa uskutoční 8. novembra 2012 o 10:00 hod. v dolnej presklenej zasadačke rektora, v hlavnej budove UCM na Nám. J. Herdu 2. Viac informácií nájdete na plagáte.

Týždeň vedy a techniky na UCM
Katedra germanistiky FF UCM pozýva študentov i všetkých záujemcov na Študentskú posterovú konferenciu, ktorá sa koná 5.novembra 2012 od 9.00 v priestoroch dolnej presklenej zasadačky rektora na Herdovom námestí. Počas Týždňa vedy a techniky máte príležitosť zoznámiť sa s novými objavmi, technológiami a materiálmi. Príďte sa pozrieť na prácu študentov a ich schopnosť pracovať s nemeckým odborným jazykom.

Oznam ŠO a OAČ
V piatok 2. 11. 2012 bude Študijné oddelenie UCM a Oddelenie akademických činností UCM z technických príčin zatvorené.

Rektorské a dekanské voľno
Rektor Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave a dekani fakúlt UCM udeľujú študentom dekanské voľno dňa 31.10.2012 a rektorské voľno dňa 2.11.2012.

Kontrola štúdia pre motivačné štipendiá.
Z dôvodu prideľovania motivačných štipendií za akademický rok 2011/2012 žiadame študentov, aby si do 26.10.2012 skontrolovali v AISe hodnotenia všetkých absolvovaných predmetov za AR 2011/2012. V prípade, že študent nemá hodnotenie z niektorého predmetu v AISe, je povinný dostaviť sa ihneď v úradných hodinách s indexom na študijné oddelenie svojej fakulty (inštitútu) (§ 11 bod 12 Študijného poriadku UCM v Trnave).