Aktuality

Archív správ

Prezentácia a predaj univerzitných tričiek a mikín
Dňa 25. apríla od 8.00 - 14.30 sa v dolnej presklenej zasadačke rektora bude konať prezentácia spojená s predajom univerzitných predmetov (tričiek a mikín). Srdečne ste všetci vítaní.
Pozvánka.

Pozvánka na prednášku "Cesty a zážitky z orientu".
Historická spoločnosť UCM
Vás v spolupráci s katedrou histórie FF srdečne pozýva na prednášku s názvom Cesty a zážitky z orientu, ktorá sa uskutoční 18. apríla 2013 o 17.00 hod. v miestnosti H 0.2.

Historická spoločnosť UCM Vás srdečne pozýva na prednášku na tému: Rozpad protihitlerovskej koalície a začiatok studenej vojny. Tému predstaví Tomáš Klubert a prednáška bude spojená aj s prezentáciou jeho najnovšej knihy Veľkí vojvodcovia na Slovensku. Tešíme sa na Vás!

Pozvánka na výlet
Filozofická fakulta
srdečne pozýva všetkých študentov a zamestnancov na celodenný výlet s názvom "Po stopách M. R. Štefánika", ktorý sa uskutoční dňa 7. mája 2013

Podaj si prihlášku na FF a využi tak možnosť získať  P R É M I O V É   Š T I P E N D I U M v rámci Bc. aj Mgr. denného a externého štúdia.

Pozvánka na prednášku
Historická spoločnosť UCM v spolupráci s katedrou histórie srdečne pozýva na prednášku Viedenská arbitráž, alebo vytýčenie novej hranice, ktorá sa uskutoční dňa 25. marca 2013 o 13.00 hod. v presklenej zasadačke rektora.

Akreditované jazykové certifikáty - spolupráca so spoločnosťou ETS
Vážené kolegyne, kolegovia, študenti. Naša univerzita zahajuje spoluprácu na báze partnerstva pri poskytovaní akreditovaných jazykových certifikátov so spoločnosťou Educational Testing Service (ETS). V tejto súvislosti Vás pozývame na stretnutie so spoločnosťou ETS, ktoré sa uskutoční dňa 26. 3. 2013 o 10.00 hod. v kine OKO.
program stretnutia

Pozvánka na prednášku
Historická spoločnosť UCM v spolupráci s katedrou histórie srdečne pozýva na prednášku s názvom Príbehy a spomienky kňaza Šebastiána Laba, ktorá sa uskutoční 19. marca 2013 o 18.00 hod. v miestnosti S 0.5.

Letná škola v Číne
Letnú školu v Číne pravidelne organizuje niekoľko európskych univerzít v spolupráci s čínskymi vysokými školami. Prihlášky je možné posielať do 25. 3. 2013. Komunikačným jazykom je výhradne angličtina.