Notice: Undefined index: MOD_ACTUALITY in /srv/www/ff.ucm.sk/public_html/admin/modules/cms/mods/mod_header_box.php on line 89

Aktuality

25

15.05.2012

ELEKTRONICKÝ ZÁPIS ŠTUDENTOV

Z dôvodu efektívnejšieho priebehu zápisu bude univerzita realizovať zápis do ďalšej časti štúdia výlučne iba v elektronickej forme prostredníctvom akademického informačného systému AIS.

Upozorňujeme študentov, že v súlade s § 11 ods. 12 Študijného poriadku UCM v Trnave si „Pri zápise študent vyplní predpísané doklady. Za správnosť vyplnených dokladov zodpovedá študent a zodpovedá aj za prípadné nesplnenie predpísaných študijných povinností v danom semestri alebo roku, zavinených nesprávnym vyplnením dokladov.

Dôležité dátumy:

od 1.5.2012 do 15.7.2012 - zápis predmetov na akademický rok 2012/2013
od 1.8.2012 do 15.8.2012 - zápis PVP predmetov, ak zmeny povolí fakulta
od 15.6.2012 do 15.8.2012 - možno uhrádzať poplatky a školné
do 15.7.2012 - vyplnené a podpísané Čestné vyhlásenie pre CRŠ

Podrobné Informácie o postupe zápisu nájdete na ozname.

Vložil: Peter Bujňák