Aktuality

Psychologická podpora a poradenstvo

29.10.2021
Psychologická podpora a poradenstvo

Práca, štúdium, rodina, osobný život - každý z nás môže občas mať pocit, že je toho na neho priveľa. Navyše, v aktuálnej situácii plnej neistoty a rôznych zmien, na ktoré sa musíme rýchlo adaptovať, čelíme ešte vyššiemu tlaku ako obvykle. Únava, stres, prežívanie úzkosti, intenzívny smútok a/alebo hnev, konflikty...to je len niekoľko možných dôsledkov.
Práve takéto situácie môže pomôcť zvládnuť školený odborník, či už osobne, na telefonickej linke alebo online. Prekonaním samého seba a požiadaním o pomoc a podporu možno predísť znásobeniu ťažkostí.

Univerzita má k dispozícii odborné pracovisko, v ktorom pôsobia skúsené zamestnankyne Katedry psychológie Filozofickej fakulty UCM v Trnave - psychologickú poradňu pre zamestnancov a študentov:

PSYCHOLOGICKÁ PORADŇA UCM PRE ŠTUDENTOV A ZAMESTNANCOV

Psychologicko-poradenské činnosti aktuálne zabezpečujú štyri psychologičky z Katedry psychológie pod odbornou garanciou supervízora so samostatnou licenciou.

Ak potrebujete psychologickú oporu pri aktuálnej krízovej situácii, poradenstvo pri zvládaní záťaže, či nasmerovanie pri riešení psychických problémov, kontaktujte mailom niektorú z kolegýň z Filozofickej fakulty:
http://kpsych.ff.ucm.sk/sk/psychologicka-poradna/

Psychologická poradňa má k dispozícii odborníkov z rôznych oblastí psychológie pre potreby jednotlivých klientov. Psychologicko-poradenské činnosti aktuálne zabezpečujú štyri psychologičky z Katedry psychológie pod odbornou garanciou supervízora so samostatnou licenciou. Jednotliví psychológovia sú k dispozícii klientom priamo v poradni, pričom rozsah stretnutí sa stanovuje individuálne.

Stretnutie si môžete dohodnúť prostredníctvom e-mailu u Vami vybranej psychologičky. Psychologická poradňa poskytuje jednorazové konzultácie, ale aj pravidelnú poradenskú činnosť. 
Vzhľadom na aktuálnu situáciu v súvislosti s pandémiou sa aktivity poradne presúvajú do online priestoru. Mailom si môžete dohodnúť čas a spôsob, ako sa konzultácia bude realizovať (telefonát, videohovor, ...).doc. PhDr. Slávka Démuthová, PhD.  slavka.demuthovajohn(zav.)doeucm.sk
Mgr. Ivana Václaviková, PhD.             ivana.vaclavikovajohn(zav.)doeucm.sk
Mgr. Jana Holienková, PhD.               jana.holienkovajohn(zav.)doeucm.sk
PhDr. Jana Hubinská, PhD.                jana.hubinskajohn(zav.)doeucm.sk

Kontakt:
http://kpsych.ff.ucm.sk/sk/kontakt/

Vložil: Lukáš Kurajda
Zdroj: Psychologická poradňa UCM