Aktuality

Výučba na FF UCM prechádza do online prostredia

28.10.2021
Výučba na FF UCM prechádza do online prostredia

Vážení zamestnanci, milí doktorandi a študenti Filozofickej fakulty UCM,

vzhľadom na zhoršujúcu sa epidemiologickú situáciu vedenie Filozofickej fakulty po zvážení všetkých okolností rozhodlo o prechode na online výučbu od 3. novembra 2021 (streda) až do odvolania.

Konzultácie, doktorandské semináre, návšteva katedrových knižníc, zasadnutia katedier, pracovné a projektové stretnutia ako i individuálna práca so študentmi sa môže po dodržaní všetkých opatrení naďalej realizovať prezenčnou formou v priestoroch fakulty (učebne, katedry).

Dekanát, sekretariáty, projektové oddelenie ako i študijné oddelenie naďalej pracuje v neobmedzenom režime.
Návštevy kancelárie dekanky prosím dohodnúť vopred u asistentky p. Martiny Drgoňovej mailom alebo na t.č. 033/5565 279.

Online vyučovanie sa bude realizovať výlučne cez schválenú platformu MS Teams, tak ako v letnom semestri 2020/21.
Žiadame pedagógov o vytvorenie tímov v aplikácii MS Teams v intenciách platného rozvrhu.
Kontrolu budú realizovať vedúci katedier a prodekanka pre štúdium.

Na sekretariáte sú naďalej pre všetkých zamestnancov i študentov FF UCM k dispozícii ochranné pomôcky, antigénové testy a testy na protilátky.

V prípade akejkoľvek zmeny Vás budeme včas informovať.

Ďakujeme, že ste zodpovední a ohľaduplní.

S pozdravom

za vedenie FF UCM
prof. Katarína Slobodová Nováková, PhD.

Vložil: Lukáš Kurajda
Zodpovedná osoba: prof. Mgr. Katarína Slobodová Nováková, PhD.
Zdroj: dekanka FF UCM