Aktuality

Kolektívna monografia ako výsledok medzinárodnej spolupráce s Ústavom macedónskej literatúry Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Skopje

13.08.2021
Kolektívna monografia ako výsledok medzinárodnej spolupráce s Ústavom macedónskej literatúry Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Skopje

V macedónskom Skopje vyšla koncom júna 2021 kolektívna monografia v anglickom jazyku pod názvom The Ethical and Axiological Aspects in the Literature and the Culture of the 20th and 21st Century.  Monografia je výsledkom medzinárodnej spolupráce Ústavu macedónskej literatúry Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Skopje a Filozofickej fakulty Univerzity Cyrila a Metoda v Trnave. Editorsky a redakčne publikáciu pripravili prof. Dr. Maja Jakimovska Tošič, riaditeľka Ústavu macedónskej literatúry Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Skopje, a doc. Mgr. Katarína Žeňuchová, PhD., vedúca Katedry slovenského jazyka a literatúry FF UCM v Trnave.

Etické a axiologické aspekty sú jedným z často analyzovaných fenoménov vo výskumných diskurzoch viacerých humanitných a sociálnych disciplín – literárnej vedy, lingvistiky, etnolingvistiky, sociológie, histórie či teológie. Téma spojila 13 literárnych vedcov a lingvistov z macedónskeho a slovenského akademického prostredia, ktorí sa vo svojich kapitolách zaoberajú rozličnými aspektmi etiky a axiologického obrazu sveta prostredníctvom literárnych i folklórnych textov z obidvoch kultúrnych kontextov. Jednou z dominantných otázok, ktorá rezonuje v jednotlivých kapitolách, je problém estetickej valorizácie literárnej tvorby, zmeny axiologických systémov v podmienkach aktuálnych sociálnych priorít v ére digitálnej gramotnosti.

Monografia podnecuje vedeckú diskusiu o témach morálnych a axiologických štandardov, ktoré pod vplyvom zmien globalizovanej kultúrnej scény a moderného sociálneho života otvárajú nové dilemy kultúrneho transferu.

Do monografie prispeli siedmi autori z jazykových katedier Filozofickej fakulty UCM v Trnave: prof. Oľga Byessovova, DrSc. (KAA), prof. PhDr. Josef Dohnal, CSc. (KRJaL), Mgr. Peter Gregorík, PhD. (KSJaL), Mgr. Matúš Horváth, PhD. (KAA), PhDr. Marián Kamenčík, PhD. (KSJaL), Mgr. Zdenka Kumorová, PhD. (KSJaL), doc. Mgr. Katarína Žeňuchová, PhD. (KSJaL).

Publikácia bola 29.6. 2021 slávnostne prezentovaná v Skopje na otváracom ceremoniáli medzinárodnej vedeckej konferencie Macedónsky literárny archív: od rukopisu k digitálnej kultúre, ktorá sa niesla v znamení osláv dvoch významných výročí - 40 rokov existencie Inštitútu macedónskej literatúry na univerzite v Skopje a 100. výročia narodenia zakladateľa súčasnej macedónskej filológie, jazykovedy, literatúry a kultúra, Blaže Koneského.

Prezentácia sa konala za účasti prezidenta Severného Macedónska Steva Pendarovského, rektora Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Skopje prof. Jankulovského a slovenského veľvyslanca v Skopje Henrika Markuša. Žiaľ, pre nepriaznivé podmienky spojené s pandémiou, sa slávnostná prezentácia uskutočnila bez účasti predstaviteľov FF UCM v Trnave. Fotografie z podujatia a rozhovor (aj o predstavovanej knihe) s prof. Majou Jakimovskou Tošić (editorkou publikácie) si môžete pozrieť aj na týchto odkazoch:

https://mk-mk.facebook.com/kulturoloski.studii

https://www.slobodenpecat.mk/intervju-so-maja-jakimovska-toshikj-kulturnata-tradicija-e-najsigurnata-investicija-na-eden-narod/

Vložil: Lukáš Kurajda
Zodpovedná osoba: doc. Mgr. Katarína Žeňuchová, PhD.
Zdroj: FF UCM v Trnave