Aktuality

Pozvánka na online podujatie: Sci-fi filozofia: Post-humanizmus v sci-fi literatúre

07.06.2021
Pozvánka na online podujatie: Sci-fi filozofia: Post-humanizmus v sci-fi literatúre

Dňa 8. 6. 2021 od 18:00 sa uskutoční zaujímavé online podujatie, ktoré organizuje Centrum pre bioetiku Katedry filozofie a aplikovanej filozofie FF UCM v Trnave.

Čo nás čaká? Aká bude budúcnosť (bez) človeka? Čo ovplyvnilo autorov sci-fi literatúry a ich predstavy o budúcnosti?

Vo viacerých dielach sci-fi sa už od počiatkov tohto žánru pracuje s predstavou transformovania človeka. V rozmanitých podobách vyrozprávaných príbehov, opisujúcich stret ľudí s transformovaným človekom alebo mimozemšťanom, sú ľudské stereotypy, ľudská prirodzenosť i samotná humanistická paradigma vystavené konfrontácii a kritickej reflexii, ktorú do súčasnej humanistiky vniesol a rozvíja post-humanizmus.

Štúdie publikované v aktuálnom čísle World Literature Studies sa sústreďujú na identifikovanie trans-humánnych a post-humánnych tém a motívov vo vybraných príkladoch sci-fi literatúry a umenia (bioart, film a TV seriály) z perspektívy post-humanizmu. Poďte sa snami pozrieť na súčasné i klasické diela sci-fi literatúry očami filozofov, literárnych vedcov a politológov.

Prednášku povedú:
prof. Sýkora, ■ doc. Tomašovičová, ■ Lenč, PhD., ■ Lacko, PhD., ■ Odorčák, PhD., ■Suwara, PhD. z Centra pre bioetiku KFAF UCM, Katedry angličtiny a amerikanistiky FF UK, Ústavu svetovej literatúry SAV)
Moderátor: Jozef Lenč

Viac informácii nájdeš na: https://www.facebook.com/events/764859477544304/?ref=newsfeed

Vložil: Lukáš Kurajda
Zodpovedná osoba: doc. Mgr. Peter Fraňo, PhD.
Zdroj: Katedra filozofie a aplikovanej filozofie