Aktuality

Pozvánka na workshop o internacionalizácii a rozvoji doktorandského štúdia

01.06.2021
Pozvánka na workshop o internacionalizácii a rozvoji doktorandského štúdia

Pozývame Vás na online workshop venovaný internacionalizácii a rozvoju doktorandského štúdia, organizovaný Katedrou germanistiky Filozofickej fakulty UCM v Trnave v rámci projektu Erasmus+, ktorý sa uskutoční 24.06.2021

V spolupráci s Univerzitou J.E.Purkyně v Ústí n.Labem, ČR, a Univerzitou Wroclaw, PL, predstavíme koncepciu medzinárodného doktorandského programu, učebný materiál k výuke v doktorandskom štúdiu, možnosti publikovania doktorandov v novozaloženej platforme Doktorandenforum Auslandsgermanistik, v spolupráci s renomovaným vydavateľstvom Leipziger Universitätsverlag. Súčasťou workshopu bude i diskusia o aktuálnom stave doktorandského štúdia a jeho perspektívach v európskom priestore.

Termín registrácie je do 14.06.2021

Viac informácií v pozvánke a na http://kger.ff.ucm.sk/de/erasmusphd/

Vložil: Lukáš Kurajda
Zodpovedná osoba: doc. PaedDr. Monika Hornáček Banášová, PhD.
Zdroj: Prodekanka pre oblasť zahraničných vzťahov a vzťahov s verejnosťou