Aktuality

Podávanie žiadosti na ubytovanie na AR 2021/2022

24.05.2021
Podávanie žiadosti na ubytovanie na AR 2021/2022

Študenti vyšších ročníkov si môžu podať žiadosť o ubytovanie na akademický rok 2021/2022 do 31.5.2021.
Žiadosť sa podáva prostredníctvom systému AiS2 v sekcií "Žiadosti o ubytovanie".

Viac informácií k dispozícii na nasledujúcich odkazoch:
Postup pri prideľovaní ubytovania študentom UCM na akademický rok 2021/2022
Možnosti ubytovania študentov UCM
Ubytovací poriadok ŠD UCM

Vložil: Lukáš Kurajda
Zodpovedná osoba: PhDr. Dominika Doktorová, PhD.
Zdroj: Prodekanka pre výchovno-vzdelávaciu činnosť