Aktuality

Prijímacie konanie na doplňujúce pedagogické štúdium a rozširujúce štúdium

27.03.2024
Prijímacie konanie na doplňujúce pedagogické štúdium a rozširujúce štúdium

Oznamujeme všetkým záujemcom o doplňujúce pedagogické štúdium a rozširujúce štúdium v akademickom roku 2024/2025, že prihlášky je možné posielať do 31.07.2024.

Viac informácií nájdete na: Ďalšie formy vzdelávania FF UCM v Trnave

Vložil: Lukáš Kurajda
Zodpovedná osoba: Mgr. Miroslava Ožvaldová
Zdroj: Oddelenie kvality a ďalších foriem vzdelávania