Aktuality

Deň otvorených dverí Filozofickej fakulty UCM 7.2.2024

07.02.2024
Deň otvorených dverí Filozofickej fakulty UCM 7.2.2024

Dňa 7. februára Filozofická fakulta Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave otvorila svoje brány pre viac ako 200 záujemcov o štúdium.

Na dni otvorených dverí FF UCM mali títo záujemci možnosť nájsť všetkých 9 katedier fakulty so širokou ponukou študijných programov:
1. Katedru psychológie
2. Katedru etnológie a mimoeurópskych štúdií
3. Katedru filozofie a aplikovanej filozofie
4. Katedru historických vied a stredoeurópskych štúdií 
5. Katedru rusistiky
6. Katedru germanistiky
7. Katedru anglistiky a amerikanistiky
8. Katedru slovenského jazyka a literatúry
9. Katedru pedagogiky

Termín podávania prihlášok je do 30. 4. 2024.

Viac informácií o prijímacom konaní nájdete v sekcii Uchádzači

Fotoalbum z Dňa Otvorených Dverí FF UCM 2024 nájdete na: Deň otvorených dverí 07.02.2024

Vložil: Lukáš Kurajda
Zodpovedná osoba: Mgr. Lukáš Kurajda, PhD.
Zdroj: Oddelenie pre styk s verejnosťou a zahraničné vzťahy