Aktuality

Rozvrh hodín na zimný semester AR 2023/2024 - ONLINE

13.09.2023
Rozvrh hodín na zimný semester AR 2023/2024 - ONLINE

Vážené študentky, vážení študenti,

Rozvrh hodín denného, externého a rozširujúceho štúdia nájdete na: Rozvrh hodín

Letný semester oficiálne začína slávnostným otvorením akademického roka 18.09.2023 podľa platného harmonogramu štúdia na ZS 2023/2024.

Viac informácií k slávnostnému otvoreniu akademického roka nájdete v aktualitách UCM: https://www.ucm.sk/sk/aktuality/detail/3456/ 

UPOZORNENIE

Na začiatku semestra prebiehajú v rozvrhu ešte drobné úpravy, skontrolujte si rozvrh prosím vždy deň pred začiatkom výučby.

Termíny blokovej výučby jednotlivých predmetov nájdete v rozvrhu v záložke BLOKOVÁ VÝUČBA.

Povinný predmet PROPEDEUTIKA DO VYSOKOŠKOLSKÉHO ŠTÚDIA pre študentov 1. ročníkov dennej formy štúdia sa bude realizovať v termíne:
21. 09. v miestnosti S.01
8:25-13:45 – pre študentov št. programu PSYCHOLÓGIA (1PSYC)
13:55-19:15  - pre študentov všetkých ostatných študijných programov (1AJKK, 1ETNO, 1FILO, 1HIKY, 1NJKK, 1RJKK, 1ANRU, 1ANVO, 1HISL,  1HIVO, 1SLAN, 1VOSL)

U vedených časoch sa nerealizuje výučba ostatných predmetov pre študentov 1. ročikov dennej formy štúdia. 

Vložil: Lukáš Kurajda
Zodpovedná osoba: PhDr. Ján Demčišák, PhD.
Zdroj: Prodekan pre štúdium