Aktuality

Výberové konanie na obsadenie funkčných miest vysokoškolských učiteľov, vedecko-výskumných pracovníkov a vedúceho zamestnanca

09.05.2023
Výberové konanie na obsadenie funkčných miest vysokoškolských učiteľov, vedecko-výskumných pracovníkov a vedúceho zamestnanca

Dekanka Filozofickej fakulty Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, so sídlom Nám. J. Herdu č. 2, 917 01 Trnava, identifikačné číslo 36 078 913, vyhlasuje podľa § 77 ods. 1, 5 a 6 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov § 6 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších a predpisov § 2 ods. 2 písm. b) Zásad výberového konania na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov, pracovných miest výskumných pracovníkov, funkcii profesorov a docentov a funkcií vedúcich zamestnancov Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave výberové konanie na obsadenie pracovných miest vysokoškolských učiteľov vo funkciách profesor a docen, odborných asistentov, miest vedecko-výskumných pracovníkov a funkcie vedúceho zamestnanca:

Aktuálne voľné pracovné pozície na nájdete na nesledujúcom odkaze: Výberové konania Filozofickej fakulty UCM v Trnave

Vložil: Lukáš Kurajda
Zdroj: dekanát FF UCM