Aktuality

Celoživotné vzdelávanie je nevyhnutné - článok FF UCM v MY Trnava

21.09.2022
Celoživotné vzdelávanie je nevyhnutné - článok FF UCM v MY Trnava

V súčasnosti už nikto nemôže očakávať, že profesiu, na ktorú získal kvalifikáciu ukončením svojho stredoškolského, či vysokoškolského štúdia, bude vykonávať celý život.

Realitou je, že súčasná generácia (na rozdiel od rodičov, či starých rodičov) zmení svojho zamestnávateľa a dokonca aj profesiu viackrát za svoj produktívny život a k tomu je potrebné ďalšie vzdelávanie.

Poskytujeme okrem štúdia v rôznych študijných programoch na 1., 2. a 3. stupni štúdia aj ďalšie možnosti rozšírenia si, doplnenia, či prehĺbenia odbornej kvalifikácie. Ďalšie formy vzdelávania na FF UCM po ukončení vysokoškolského štúdia poskytnú absolventom novú pedagogickú kvalifikáciu, jej rozšírenie, prípadne inováciu už získaných pedagogických poznatkov.

Viac o doplňujúcom pedagogickom štúdium (DPŠ), rozširujúcom štúdiu (RŠ) a inovačnom vzdelávaní sa dočítate priamo v článku MY Trnava alebo webe FF UCM

Vložil: Lukáš Kurajda
Zodpovedná osoba: doc. PaedDr. Monika Hornáček Banášová, PhD.
Zdroj: Prodekanka pre styk s verejnosťou a zahraničné vzťahy