Aktuality

Predĺženie prijímacieho konania na Doplňujúce pedagogické štúdium a Rozširujúce štúdium - do 25.08.2022

02.08.2022
Predĺženie prijímacieho konania na Doplňujúce pedagogické štúdium a Rozširujúce štúdium - do 25.08.2022

Oznamujeme všetkým uchádzačom o doplňujúce pedagogické štúdium a rozširujúce štúdium v akademickom roku 2022/2023, že prihlášky je možné posielať do 25.08.2022.

Viac informácií nájdete na: Ďalšie formy vzdelávania FF UCM v Trnave

Vložil: Lukáš Kurajda
Zdroj: Oddelenie kvality a ďalších foriem vzdelávania