Fakulta

Dekanát

Dekanka FF UCM

doc. Mgr. Katarína Slobodová Nováková, PhD.
Dekanka Filozofickej fakulty Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Kancelária: Nám. J. Herdu 2, miestnosť 222 b
Telefón: 033/ 5565 280, 033/ 5565 224
0911/199 911
E-mail: katarina.novakovajohn(zav.)doeucm.sk
Úradné hodiny: utorok 13.00 - 15.00, štvrtok 9.00 - 11.00

Prodekani FF UCM

doc. Mgr. Mariana Sirotová, PhD.
Prodekanka pre rozvoj a akreditácie
Kancelária: Nám. J. Herdu 2, miestnosť 207 b
Telefón: 033/ 5565 286
E-mail: mariana.sirotovajohn(zav.)doeucm.sk
Úradné hodiny: pondelok 13.00 - 14.50, utorok 13.00 - 14.50

prof. PhDr. Ladislav Lenovský, PhD.
Prodekan pre vedecko-výskumnú činnosť
Kancelária: Nám. J. Herdu 2, miestnosť 219 b
Telefón: 033/ 5565 274
E-mail: ladislav.lenovskyjohn(zav.)doeucm.sk

PhDr. Ján Demčišák, PhD.
Prodekan pre výchovno-vzdelávaciu činnosť
Kancelária: Nám. J. Herdu 2, miestnosť 117/1 b
Telefón: 033/ 5565 282
E-mail: jan.demcisakjohn(zav.)doeucm.sk

Sekretariát dekana a prodekanov FF UCM

Mgr. Miroslava Ožvaldová
Asistentka dekanky
Kancelária: Nám. J. Herdu 2, miestnosť 222 a
Telefón: 033/ 5565 279
E-mail: miroslava.ozvaldovajohn(zav.)doeucm.sk

Mgr. Martina Vlachovičová
Asistentka prodekanov, administrátorka fakultnej web stránky
Kancelária: Nám. J. Herdu 2, miestnosť 222 a
Telefón: 033/ 5565 222
E-mail: martina.vlachovicovajohn(zav.)doeucm.sk

Pracovníci dekanátu FF UCM

Mgr. Natália Košlabová
Marketingová a PR manažérka
Kancelária: Nám. J. Herdu 2, miestnosť 209 b
Telefón: 033/ 5565 221
E-mail: natalia.koslabovajohn(zav.)doeucm.sk

Mgr. Anna Neslušanová
Projektová manažérka, poverená zastupovaním tajomníčky
Kancelária: Nám. J. Herdu 2, miestnosť 208 a
Telefón: 033/ 5565 228, 033/ 5565 223
E-mail: anna.neslusanovajohn(zav.)doeucm.sk

Mgr. Beata Veiglová
Sekretárka katedry anglistiky a amerikanistiky, katedry slovenského jazyka a literatúry, žiadosti o úhrady konferenčných poplatkov, žiadosti o návrhy na fakultné štipendiá
Kancelária: Nám. J. Herdu 2, miestnosť 209 a
Telefón: 033/ 5565 225
E-mail: beata.veiglovajohn(zav.)doeucm.sk

Mgr. Miroslava Kozárová
Sekretárka katedry etnológie a mimoeurópskych štúdií, katedry pedagogiky, katedry rusistiky a katedry germanistiky
Kancelária: Nám. J. Herdu 2, miestnosť 209 a
Telefón: 033/ 5565 226
E-mail: miroslava.kozarovajohn(zav.)doeucm.sk

Mária Hideghétyová
Sekretárka katedry psychológie, katedry historických vied a stredoeurópskych štúdií a katedry filozofie a aplikovanej filozofie
Kancelária: Nám. J. Herdu 2, miestnosť 209 b
Telefón: 033/ 5565 221
E-mail: maria.hideghetyovajohn(zav.)doeucm.sk