Fakulta

Vedecká rada

Predseda
doc. Mgr. Katarína Slobodová Nováková, PhD.

Podpredseda
prof. PhDr. Ladislav Lenovský, PhD.

Členovia
interní:    prof. PaedDr. Ján Danek, CSc.
               prof. Peter Ďurčo, CSc.
               doc. PhDr. Tatjana Grigorjanová, CSc.
               prof. RNDr. Peter Chrastina, PhD.
               doc. PhDr. Ružena Kozmová, CSc.
               doc. PhDr. Pavel Kvetko
               doc. PhDr. Terézia Palovičová, Dr. CSc.
               prof. PhDr. Anton Pokrivčák, PhD.
               doc. PhDr. Matúš Porubjak, PhD.
               prof. RNDr. Peter Sýkora, PhD.
externí:   prof. Mgr. Miroslav Daniš, CSc.
               prof. Mgr. Mgr. Andrej Démuth, PhD.
               doc. PhDr. Anton Eliáš, CSc.
               prof. PhDr. Viera Feglová, CSc.
               doc. PaedDr. Ctibor Határ, PhD.
               doc. PhDr. Darina Havrlentová, PhD.
               doc. Mgr. Elena Lisá, PhD.
               prof. PhDr. Erich Petlák, CSc.
               prof. PhDr. Peter Žeňuch, DrSc.

Rokovací poriadok Vedeckej rady FF UCM