23.05.2018
Filozofická fakulta zorganizovala pre zamestnancov univerzity dvojdňový výlet za spoznávaním krás, vôní a chutí Moravy.
Prvou zastávkou bolo malebné mestečko Hustopeče – sr...
čítajte viac
14.05.2018
Študenti 2. a 3. ročníka bakalárskeho stupňa štúdia učiteľských študijných programov, ktoré sú zamerané na ISCED 2, sa môžu prihlásiť do štyroch online kurzov v slovenskom jazy...
čítajte viac