Veda a výskum

Habilitačné a inauguračné konanie

Na základe kvality vedecko-výskumnej činnosti jej pracovníkov v rokoch 2008 - 2013, sa Filozofickej fakulte UCM v Trnave udelili v rámci procesu komplexnej akreditácie práva na habilitačné a inauguračné konania.

Tieto práva sa získali v dvoch odboroch:

  • 6101 (2.1.2) Systematická filozofia  
  • 7357 (2.1.32) Cudzie jazyky a kultúry


Na tomto mieste sú uvedené základné nariadenia, ktorými sa uvedené konania riadia, niektoré formuláre, všetky zákonom požadované informácie a tiež kontakt na poverenú pracovníčku fakulty.

Normy a usmernenia
Oznamy o prednáškach
Podklady ku konaniu
Kontakt