16.10.2017
Katedra germanistiky FF UCM v Trnave organizuje informačné stretnutie o štipendiách dňa 19. októbra o 13.55 hod. v miestnosti S 2.3 (Nám. J. Herdu 2).
čítajte viac