Aktuality

Oznam o zrušení podujatia - Krst monografie doc. Jany Bírovej

23.10.2018
Oznam o zrušení podujatia - Krst monografie doc. Jany Bírovej

Z dôvodu ochorenia autorky, doc. Jany Bírovej, sa nebude dňa 24. októbra 2018 konať avizovaná prezentácia monografie La Vérification Empirique de Mise En Place Des Concepts de Lʹinterculturel Dans Le Contexte Fle. Podujatie sa uskutoční v náhradnom termíne.

Vložil: Martina Vlachovičová
Zodpovedná osoba: doc. Mgr. Jana Bírová, PhD.