Aktuality

Obhajoby dizertačných prác

21.08.2018
Obhajoby dizertačných prác

Dňa 27. augusta 2018 sa na Filozofickej fakulte Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave uskutočnia, v študijnom odbore 3.1.3 etnológia v študijnom programe etnológia a mimoeurópske štúdiá, obhajoby dizertačných prác. Harmonogram obhajob nájdete tu.

Vložil: Martina Vlachovičová
Zdroj: Katedra etnológie a mimoeurópskych štúdií FF UCM