Aktuality

Stretnutie s veľvyslancom Spolkovej republiky Nemecko

12.04.2018
Stretnutie s veľvyslancom Spolkovej republiky Nemecko

Dňa 11. 4. 2018 navštívil na pozvanie Katedry germanistiky FF UCM našu univerzitu jeho excelencia veľvyslanec SRN pán Joachim Bleicker. 

Pán veľvyslanec bol prijatý povereným rektorom UCM prof. Ing. Jozef Lehotayom, DrSc., za účasti prorektorky pre zahraničné vzťahy doc. PhDr. Ruženy  Kozmovej, CSc. a dekanky FF UCM doc. PhDr. Kataríny Slobodovej Novákovej, PhD. Témami rozhovorov boli možnosti spolupráce v oblasti vzdelávacej a vedecko-výskumnej činnosti, ako i potreba získania DAAD lektora. Stretnutia sa zúčastnil aj Prof.(em) Dr. Georg Lohman, doc.  Martin Muranský, PhD. et Dr. phil. a vedúca katedry germanistiky PhDr. Daniela Drinková.

Súčasťou návštevy veľvyslanca pána Bleickera bolo stretnutie so študentmi a pedagógmi katedry germanistiky v Univerzitnej knižnici a prezentácia knihy Ľudské práva, ktorej editorom nemeckého originálu je Prof. Lohman a na preklade do slovenčiny sa podieľala PaedDr. Monika Hornáček Banášová, PhD. Editor slovenského vydania knihy, doc. Muránsky, vysoko vyzdvihol prínos a iniciatívu katedry germanistiky pri realizácii prekladu prezentovanej publikácie z nemčiny, ktorá je jedinečná svojho druhu v slovenskom a českom vedeckom prostredí.

Fotogaléria

Vložil: Martina Vlachovičová
Zdroj: PR manažérka FF UCM