Aktuality

Stretnutie rusistov na Granadskej univerzite

19.06.2024
Stretnutie rusistov na Granadskej univerzite

10. a 11. júna 2024 sa na pôde Granadskej univerzity konalo piate nadnárodné stretnutie členov riešiteľského tímu grantového projektu Erasmus+ s názvom The innovation of the concept and curriculum of doctoral study programs and increasing their effectiveness (2021-1-SK01-KA220-HED-000022917), ktorého sa za Univerzitu sv. Cyrila a Metoda v Trnave zúčastnili doc. Andrea Grominová, prof. Oleh V. Tyshchenko, doc. Lukáš Gajarský, dr. Andrea Spišiaková, za Masarykovu univerzitu v Brne – prof. Josef Dohnal, a za Granadskú univerzitu – prof. Simón José Suárez Cuadros, prof. Benamí Barros García a dr. Irina Votyakova.

Počas prvého dňa sa hodnotila realizácia štvrtého intelektuálneho výstupu projektu, a to metodického seminára pre doktorandov, v rámci ktorého sa prezentovali prvé tri výstupy v anglickej a ruskej jazykovej mutácii, jeho prínos a spätná väzba od študentov. Diskutovalo sa tiež o ich spôsobe využitia v rámci študijných programov všetkých troch partnerských univerzít.

Cieľom druhého dňa stretnutia bolo rokovanie o príprave multiplikačného podujatia, ktorým bude konferencia pre doktorandov a pedagógov, ktorí realizujú výučbu v doktorandských študijných programoch. Konferencia sa bude konať v januári 2025 na pôde Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave a bude platformou pre prezentáciu výsledkov vedeckého výskumu nielen partnerských univerzít, ale aj ďalších slovenských i zahraničných doktorandov a pedagógov rusistiky.

Vložil: Lukáš Kurajda
Zodpovedná osoba: doc. PhDr. Andrea Grominová, PhD.
Zdroj: Katedra rusistiky FF UCM