Aktuality

Pozvánka: Príbeh skla IV a prednáška komisie Historia Skla v Kokave nad Rimavicou

18.06.2024
Pozvánka: Príbeh skla IV a prednáška komisie Historia Skla v Kokave nad Rimavicou

Na podujatí sa dňa 22. júna 2024 o 14:00 hod. uskutoční prednáška spojená s diskusiou, ktorá bude informovať o zápise prvku ručnej sklárskej výroby do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska, ktoré sa realizuje pod hlavičkou Slovenskej archeologickej spoločnosti pri SAV a o zápise prvku do nehmotného dedičstva ľudstva UNESCO. Prednáša: PhDr. Danica Staššíková-Štukovská, PhD.

Príbeh skla so svojimi sprievodnými podujatiami sprístupňuje verejnosti a popularizuje schátranú miestnu pamätihodnosť z roku 1913 Stará škola v Kokave nad Rimavicou. Cieľom výstavy je posilniť povedomie o sklárskej histórii regiónu, návrat k priblíženiu výnimočného kultúrneho dedičstva a zatraktívnenie segmentu kreatívneho priemyslu, ktorý je neodmysliteľnou súčasťou tohto regiónu dlhé desaťročia. Súčasťou výstavy je mobilná sklárska pec s ukážkou živého fúkania skla, sklárske workshopy pre deti a dospelých, komentované prehliadky, prednášky, diskusie, koncerty a filmové premietania. Príbeh skla IV. so SPRIEVODNÝM PROGRAMOM – pozri TU sa bude konať od piatka 21. júna do nedele 23. júna, výstava bude sprístupnená verejnosti v priestoroch Starej školy do 31. októbra 2024.

VIAC TU: Príbeh skla IV. – Vstupenky na výstavy, 21. 6. – 31. 10. ve městě Kokava nad Rimavicou – GoOut

Náš kolega prof. RNDr. Peter Chrastina, PhD. z Katedry historických vied a stredoeurópskych štúdií FF UCM v Trnave je členom komisie Historia Skla pri Slovenskej archeologickej spoločnosti a podieľal sa na príprave a spracovaní podkladov do Návrhu na zápis do reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska.

Vložil: Lukáš Kurajda
Zodpovedná osoba: prof. RNDr. Peter Chrastina, PhD.
Zdroj: Katedra historických vied a stredoeurópskych štúdií FF UCM