Aktuality

Medzinárodná konferencia „Synsemantika in Mehrworteinheiten im Deutschen und anderen Sprachen“

10.06.2024
Medzinárodná konferencia „Synsemantika in Mehrworteinheiten im Deutschen und anderen Sprachen“

Dva výnimočné dni plné výnimočných ľudí, jazykovedcov, priateľov...

Tak si dovolíme zhodnotiť medzinárodnú konferenciu „Synsemantika in Mehrworteinheiten im Deutschen und anderen Sprachen“, ktorú usporiadala Katedra germanistiky FF UCM v Trnave v dňoch 6. a 7. júna 2024.

Významné osobnosti zo Slovenska, Česka, Nemecka, Rakúska, Slovinska, Chorvátska a Srbska sa stretli pri príležitosti jubilanta prof. Petra Ďurču a v priateľskej atmosfére diskutovali o aktuálnych výskumných otázkach v oblasti frazeológie.

Laudatio pri tejto príležitosti predniesla doc. Ružena Kozmová a dr. Katrin Steyer z Leibnitz-Institut für deutsche Sprache v Mannheime. V rámci slovenskej sekcie nás poctil návštevou i prof. Ján Kačala. Pani rektorka, ktorá profesorovi osobne zablahoželala, si s jubilantom i zaspievala.

Obohacujúce dva dni plné nových výskumných podnetov a zistení spojili správnych ľudí na správnom mieste.

Fotoalbum je k dispozícii prostredníctvom nasledujúceho odkazu: https://www.facebook.com/share/p/g1aAGmcttKVkcoAc/ 

Vložil: Lukáš Kurajda
Zodpovedná osoba: doc. PaedDr. Monika Hornáček Banášová, PhD.
Zdroj: Katedra germanistiky FF UCM