Aktuality

Pracovné stretnutie so zástupcami Dar es Salaam University College of Education, University of Dar es Salaam, Tanzánia

03.06.2024
Pracovné stretnutie so zástupcami Dar es Salaam University College of Education, University of Dar es Salaam, Tanzánia

Dňa 29. mája 2024 sa uskutočnilo pracovné stretnutie zástupcov Oddelenia pre styk s verejnosťou a zahraničné vzťahy, prodekanky doc. PaedDr. Moniky Hornáček Banášovej, PhD. a koordinátora pre mimoeurópsky Erasmus+ Mgr. Lukáša Kurajdu, PhD. so zástupcami Dar es Salaam University College of Education, University of Dar es Salaam, Tanzánia, konkrétne Dr. Stephano Lazaro Ayo, Ms. Neema Eugene Shiyo a Mr. Geofrey Emmanuel Ntobi, ktorí navštívili Filozofickú fakultu UCM v Trnave v rámci projektu Erasmu+ 2022-1-SK01-KA171-HED-000069533.

Výsledkom pracovného stretnutia je plánovaná spolupráca na vedeckých podujatiach, ktoré budú nadväzovať na realizovaný medzinárodný workshop: Spoločenské vedy v Afrike - etické aspekty výskumu na konkrétnych prípadoch, ktorý sa uskutočnil 22. mája 2024. Viac o workshope nájdete v aktualite FF UCM na: https://ff.ucm.sk/sk/aktuality/detail/1589/ 

Filozofická fakulta a Dar es Salaam University College of Education naďalej posilňujú vzájomnú spoluprácu.

Vložil: Lukáš Kurajda
Zodpovedná osoba: Mgr. Lukáš Kurajda, PhD.
Zdroj: Oddelenie pre styk s verejnosťou a zahraničné vzťahy