Aktuality

Medzinárodný workshop na tému: Spoločenské vedy v Afrike - etické aspekty výskumu na konkrétnych prípadoch

04.06.2024
Medzinárodný workshop na tému: Spoločenské vedy v Afrike - etické aspekty výskumu na konkrétnych prípadoch

V rámci projektu Erasmus+ 2022-1-SK01-KA171-HED-000069533 sa dňa 22. mája 2024 sa v čase od 9:00 – 14:00 sa na pôde Filozofickej fakulty UCM v Trnave uskutočnil medzinárodný workshop na tému: Spoločenské vedy v Afrike - etické aspekty výskumu na konkrétnych prípadoch.

Na workshope sa aktívne podieľali kolegovia z Mount Kenya University (MKU) Keňa, konkrétne: Dr. Serah Kimaru, Dr. Judy Mwangi, Prof. Peter Wanderi Mwangi, Dr. Bonface Joel Malala a Mr. John Ngotho Kinyua a aj kolegovia z Dar es Salaam University College of Education, University of Dar es Salaam (DUCE) a to konkrétne: Dr. Stephano Lazaro AyoGeofrey Emmanuel Ntobi. Na workshope aktívne participoval aj člen Katedry etnológie a mimoeurópskych štúdií Mgr. Pavel Miškařík, PhD., ktorý bol hlavným organizátorom celého podujatia.

Na workshope sa zúčastnili študenti Katedry etnológie a mimoeurópskych štúdií, spoločne s hosťujúcou študentkou Karlovej univerzity v Prahe. Študenti sa na akcii dozvedeli o etických problémoch, ktoré hlavný prezentujúci na podujatí počas svojich výskumov a práce zažili a riešili. Prostredníctvom diskusie a praktických príkladov bolo študentom odporúčané, akým spôsobom majú pristupovať k etickým otázkam pri svojom vlastnom výskume.

Všetci účastníci workshopu hodnotili priebeh a celkový dopad podujatia veľmi pozitívne. Študenti získali okrem možnosti riešenia špecifických výskumných otázok možnosť precvičiť si svoje komunikačné schopnosti v anglickom jazyku, získať informácie akým spôsobom riešia špecifické výskumné otázky vedci z odlišného kultúrneho prostredia, rovnako ako aj nadviazať vzťahy s vedecko-výskumnými pracovníkmi z mimoeurópskych  inštitúcií, s ktorými naša univerzita intenzívne spolupracuje.

Veríme, že toto podujatie bola obohacujúce nielen pre študentov, ale aj pre vedecko-výskumných pracovníkov, ktorý sa na workshope aktívne podieľali. Naším cieľom je nadviazať na toto podujatie aj v budúcnosti a tým zároveň rozvíjať spoluprácu medzi zúčastnenými inštitúciami.

Vložil: Lukáš Kurajda
Zodpovedná osoba: Mgr. Pavel Miškařík, PhD.
Zdroj: Katedra etnológie a mimoeuopských štúdií FF UCM