Aktuality

Otvorený list k procesu rozhodovania o postavení druhého cudzieho jazyka v systéme stredného školstva SR

24.05.2024
Otvorený list k procesu rozhodovania o postavení druhého cudzieho jazyka v systéme stredného školstva SR
Vložil: Lukáš Kurajda
Zodpovedná osoba: doc. Mgr. Mariana Sirotová, PhD.
Zdroj: dekanka Filozofickej fakulty Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave