Aktuality

Cena dekanky za celoživotný významný prínos vo vedeckej, publikačnej, pedagogickej a kultúrno-spoločenskej oblasti

01.03.2024
Cena dekanky za celoživotný významný prínos vo vedeckej, publikačnej, pedagogickej a kultúrno-spoločenskej oblasti

Dňa 27. februára 2024 udelila dekanka Filozofickej fakulty Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, doc. Mgr. Mariana Sirotová, PhD., pri príležitosti životného jubilea cenu dekanky prof. PhDr. Josefovi Dohnalovi, CSc. za za celoživotný významný prínos vo vedeckej, publikačnej, pedagogickej a kultúrno-spoločenskej oblasti.

Vložil: Lukáš Kurajda
Zdroj: Oddelenie pre styk s verejnosťou a zahraničné vzťahy